08 Jan 2016

Warande en Antroz willen bijdragen aan een samenleving waarin ieder mens er toe doet. Mensen moeten zoveel mogelijk blijven doen wat zij belangrijk vinden en zoveel mogelijk zelf de beslissing nemen over hun bezigheden, de zorg, ondersteuning en behandeling. Vanuit de kenwaarde Beter! streven Warande en Antroz naar continue verbetering, op alle mogelijke manieren en terreinen.

Leveren van kwalitatieve zorg en het betaalbaar houden van deze zorg is als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen een grote uitdaging. Warande en Antroz gaan gebruik maken van de systematiek en software van PlanMotion B.V. waarmee sturing wordt gegeven aan periodieke medewerkerinzet met als vertrekpunt de cliënt, passend binnen het medewerkerbeleid en de financiële kaders. Voorspelbaarheid van personeelsinzet, flexibiliteit en optimale benutting zijn kenmerkend voor de systematiek van PlanMotion B.V. ondersteund door de software PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster. Speciaal hierin is de gezamenlijke doorontwikkeling van PlanMotion Vraagrooster Een gezamenlijke doorontwikkeling met als doel het zelfroosteren nog beter te ondersteunen met duidelijke richtlijnen vanuit de capaciteitsplanning afgestemd op de zelfroosteraar.

Henk Bolhuis, manager bedrijfsvoering Warande en Antroz: “Personeel is verreweg onze grootste kostenpost, maar belangrijker nog, de juiste personeelsplanning en inzet is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening aan onze cliënten. En een goede planning draagt voor medewerkers tevens bij aan een betere balans in het werk. In PlanMotion vonden wij een partij die deze problematiek goed herkende, en waarmee we een traject zijn in gegaan om met behulp van slimme software een passend sturingsinstrument te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat we het hele proces rondom planning en roostering met behulp van deze software aanmerkelijk kunnen verbeteren.”

Over Warande en Antroz

Warande en Antroz zijn maatschappelijke ondernemingen die op de Utrechtse Heuvelrug en Houten woon- service- en zorgarrangementen bieden om op hoge leeftijd “aangenaam actief” te kunnen blijven. Warande en Antroz willen (antroposofische) zorg beschikbaar en toegankelijk maken en bieden dienstverlening en zorg aan circa 1000 cliënten.