15 Mrt 2023

Aanleiding

De huidige arbeidsmarktproblematiek schetst een beeld van groeiende personeelskrapte. Parallel daaraan zien we een toenemende zorgvraag. Het belang om beschikbare personele capaciteit en de ontwikkeling van deze beschikbaarheid zo optimaal mogelijk af te stemmen op de (verwachte) vraag naar zorg is steeds nadrukkelijker aanwezig. Capaciteitsplanning op middellange termijn geeft zicht op hoe zorgvraag per week het komende jaar eruit ziet en hoe de beschikbaarheid van de personele capaciteit daar zo optimaal op afgestemd kan worden. Vroegtijdig grip op vraag en aanbod en het voorspellend vermogen die daardoor ontstaat over hoeveel interne en externe flexibele inzet benodigd is, zorgt voor rust in het roosters, continuïteit van zorgverlening en meer grip op inzet binnen de kaders van de vastgestelde begroting.

De noodzaak voor capaciteitsplanning op middellange termijn

Jolanda Vingerhoets en Ria Snijders, regisseurs Roosteren Savant Zorg: “Inzicht verkrijgen in de afstemming van de vraag naar en het aanbod van arbeidscapaciteit, over een periode van 4 tot en met 12 maanden vooruit en daar de juiste acties op uit te kunnen zetten om zo de huidige knelpunten in het operationele rooster te voorkomen, is nodig. Capaciteitsplanning, een tactisch plan, waarbij deze verwachte vraag en aanbod samen worden gebracht geeft ons de mogelijkheid vroegtijdig te acteren op fluctuaties in de capaciteitsvraag en het antwoord te formuleren op toekomstige uitdagingen als gevolg van (voorspelde) afwezigheid door ziekte, projecten, verlof en overige niet-cliëntgebonden inzet.

De keuze voor PlanMotion

Het goed implementeren en borgen van capaciteitsplanning op middellange termijn vraagt om toegesneden software. Software die het hele proces van voorspellen en plannen tot en met rapporteren, analyseren en adviseren ondersteunt. Savant Zorg kiest na een uitgebreid selectietraject nadrukkelijk voor PlanMotion. “PlanMotion geeft ons alle inzichten en planningsmogelijkheden waar we naar op zoek waren. Uitgebreide software die je in kleine stapjes kunt implementeren en meegroeit met de stappen die je maakt als organisatie. PlanMotion liet gedurende het selectietraject nadrukkelijk zien onderscheidend te zijn. De software van PlanMotion kan gekoppeld worden aan Nedap Ons. De capaciteitsplanningssoftware is geschikt voor extra- en intramurale zorg en we kunnen op allerlei niveaus inzoomen. Denk hierbij aan deskundigheden, doelgroepen, locaties en teams. Wij starten met de implementatie van de modules PlanMotion Jaarplanning en Zorgplanning.”

Over Savant Zorg

Savant Zorg is een grote, gecertificeerde zorgaanbieder in de regio Zuidoost-Brabant. Savant levert een breed pakket aan diensten voor zorg, wonen en welzijn. Dit doet Savant Zorg zowel bij haar cliënten thuis als in haar mooie, moderne woonzorgcentra.

Om voor haar cliënten het leven zo mooi en waardevol mogelijk te maken, nemen de medewerkers van Savant Zorg, ruimte en initiatief in hun werk. Ondanks een wereld met regels en procedures, creëren medewerkers binnen de eigen teams passende oplossingen en maken de benodigde afspraken. Medewerkers geloven dat aandacht voor zaken waar cliënten blij van worden, ervoor zorgt dat zij langer actief, veerkrachtig en zelfstandig zijn. Ook dat is voor Savant Zorg gezondheid!

Luisteren naar de verlangens van onze cliënten en vakmanschap helpt om samen met familie en mantelzorgers de juiste keuzes te maken. “We zorgen voor veiligheid en vertrouwen, samen voelen we ons hiervoor verantwoordelijk. Interesse tonen, liefde en persoonlijke aandacht geven, praten en luisteren, echt iets betekenen voor onze cliënten. Het is ons vak en bovenal onze passie. Samen pakken we de verantwoordelijkheid. Wat de verlangens van onze cliënten ook zijn: Savant Zorg luistert”.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?