8 Feb 2023

Scenario planning is een specifiek onderdeel van strategische en tactische planning. Op basis van input worden verschillende toekomstige scenario's geanalyseerd en uitkomsten van de analyse gebruikt om beslissingen voor te bereiden. Het doel is om organisaties beter voor te bereiden op veranderende en soms ook onzekere toekomst.

In het kader van personeelsplanning kan onder andere gedacht worden aan:

  • Op basis van de vergrijzing van de bevolking en de langere levensverwachting neemt de vraag naar zorg in kwantiteit en zwaarte toe. Als we uitgaan van X groei en X verzwaring van de zorg wat betekent dit dan voor de benodigde personele capaciteit in aantallen FTE en deskundigheid. Voorgaande dient vervolgens onder andere als input voor de lange termijn opleidingsplanning, recruitment, gebouwenbeheer etc.
  • Als de leeftijdsontwikkeling wordt gekoppeld aan de verwachte in- en uitstroom, wat betekent dit dan voor de verwachte toekomstige personeelsbezetting afgezet tegen de huidige vraag naar zorg ervan uitgaande dat die de komende jaren hetzelfde blijft qua kwantiteit en zwaarte.

Maar ook:

  • Wat als we het komende jaar alle contracten met een einddatum omzetten in contracten voor onbepaalde tijd. Hoe groot is het tekort dan nog of is er dan nog steeds sprake van een tekort?
  • Wat als het ziekteverzuim het komende jaar stijgt naar 15%. Wat is dan nog de resterende hoeveelheid beschikbare capaciteit per week het komende jaar om de vraag naar zorg te leveren?

De demo van onze software zien op het moment dat het u uitkomt?

Persoonlijke toegang tot onze demo-omgeving voor medewerkers binnen zorgorganisaties