6 Feb 2023

De bruto-netto factor geeft het aantal uren weer dat 1 FTE inzetbaar is voor het werkaanbod, en het aandeel van deze FTE dat opgaat aan indirecte aan- en afwezigheid zoals verlof, ziekte, scholing, projecten, werkoverleg enz.

Van je bruto jaarinzet in uren, binnen de zorg veelal 1872, trek je het aantal uren af dat je verwacht kwijt te zijn aan indirecte aan- en afwezigheid. Het resultaat hiervan deel je op de 1872 uren en de uitkomst geeft je de bruto-factor weer. Toegepast als voorbeeld:

Van de 1872 uren beschikbare bruto inzetbaarheid gaat 432 uren op aan verlof, verwachte ziekte, werkoverleg enz. Dit betekent 1872/1440 = 1,3. Met andere woorden er moet 30% extra aangenomen worden om het werkaanbod te kunnen beantwoorden, rekening houdend met het verlies aan personele capaciteit t.b.v. van het werkaanbod omdat deze opgaat aan verlof, ziekte, werkoverleg enz.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?