Infor is een internationaal bedrijf dat softwareproducten voor diverse sectoren levert. De samenwerking tussen PlanMotion en Infor wordt vorm gegeven door uitwisseling van kennis, het organiseren van evenementen en het bieden van een totaaloplossing op het vlak van Workforce Management. Vanuit visie kiezen PlanMotion en Infor in hun oplossingen nadrukkelijk voor het centraal stellen van de vraag naar zorg. Met de software van PlanMotion en Infor wordt het totale domein van strategische, tactische en operationele personeelsplanning ondersteund.

De samenwerking tussen PlanMotion en ORTEC komt tot uiting in kennisuitwisseling tussen beide organisaties en de koppeling van contract- en roostergegevens. Aanvullend op de koppeling van deze gegevens is er een integratie tussen de systemen van PlanMotion en ORTEC. Integratie die ervoor zorgt dat tactische- en operationele personeelsplanning geoptimaliseerd worden en zorgorganisaties beter worden ondersteund in hun bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering op basis van het proces van begroten naar capaciteitsplanning en richting het roosteren.

Tussen PlanMotion en Monaco worden ten behoeve van de capaciteitsplanning contract- en roostergegevens uitgewisseld. Deze gegevensuitwisseling maakt het mogelijk de operationele roosters te toetsen aan de kaders van PlanMotion Jaarplanning alvorens het operationele rooster wordt gepubliceerd. Realisatie van de roosters worden op basis van de koppeling verwerkt in PlanMotion Jaarplanning.


PlanMotion en Nedap wisselen cliënt-, contract- en roostergegevens uit. Roosters binnen Nedap worden getoetst aan de kaders van PlanMotion Jaarplanning, realisatie van het rooster wordt verwerkt binnen PlanMotion Jaarplanning. Cliëntgegevens worden gebruikt om te komen tot de benodigde capaciteitsbehoefte op basis van kwaliteit van zorg.

FiZi is met 800 leden een toonaangevende vereniging voor zorgfinancials. FiZi heeft het bevorderen van deskundigheid en kennis delen hoog in het vaandel staan. Deze uitgangspunten passen meer dan uitstekend bij PlanMotion. Meer zorg. Minder mensen. Financiën onder druk. In het op een financieel verantwoorde wijze leveren van kwalitatief goede zorg en rust en voorspelbaarheid voor de medewerkers in personeelsplanning, ligt onze verbinding. Een verbinding die wij met onze systematiek en software voor Strategische en Tactische Capaciteitsplanning tot uiting laten komen. Een verbinding die een samenwerking met Fizi een logische maakt.