PlanMen – Expert in personeelsplanning en workforce management

PlanMen is aanbieder van diensten op het gebied van personeelsplanning en workforce management. Hiervoor biedt zij interim-professionals, consultancy, outsourcingsdiensten en trainingen.

PlanMen zorgt ervoor dat het volledig potentieel van mens en organisatie wordt benut. Ze doen dit door de hoeveelheid werk en in te zetten personeel optimaal op elkaar af te stemmen.

Het fundament voor de organisatie

Het fundament van uw organisatie verstevigt u door een goed werkend workforce management proces. Het WFM proces zorgt ervoor dat belangen van o.a. HR, Finance en de operatie met elkaar zijn verbonden. PlanMen zorgt ervoor dat planning zowel strategisch, tactisch als operationeel goed is ingericht. Continu werken ze aan het verbeteren van het planproces en bewaken ze hiervoor de status t.o.v. de doelstellingen. Dit doet PlanMen respectievelijk a.d.h.v. de door hen, samen met universiteit Nyenrode, ontwikkelde Planningsschijf van Zes® en het PlanMen WFM Volwassenheidsmodel®.

De expertise

PlanMen verandert planning in workforce management. Met haar dienstverlening richten zij zich o.a. op

  • Strategische personeelsplanning;
  • Poolmanagement;
  • Forecasting;
  • Capaciteitsplanning;
  • Dagsturing;
  • Flexibilisering;
  • Roosteren;
  • Rapportage;

Samenwerking PlanMotion en PlanMen

Bij goed workforce management is er een optimale balans in cliënt-, medewerker- en organisatiebelang. PlanMen helpt organisaties deze balans te bereiken door de juiste inzet van mensen, processen en technologie.

PlanMotion werkt nauw samen met PlanMen om organisaties te ondersteunen in de groei op het gebied van workforce management. Met de software van PlanMotion en de dienstverlening van PlanMen, maakt de organisatie een sterke groei in volwassenheid op het gebied van workforce management.

PlanMen gebruikt de PlanMotion software binnen haar projecten t.b.v. het capaciteitsmanagement. Daarnaast is PlanMen reseller en implementatiepartner van PlanMotion.

De samenwerking tussen PlanMotion en ORTEC komt tot uiting in kennisuitwisseling tussen beide organisaties en de koppeling van contract- en roostergegevens. Aanvullend op de koppeling van deze gegevens is er een integratie tussen de systemen van PlanMotion en ORTEC. Integratie die ervoor zorgt dat tactische- en operationele personeelsplanning geoptimaliseerd worden en zorgorganisaties beter worden ondersteund in hun bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering op basis van het proces van begroten naar capaciteitsplanning en richting het roosteren.

Tussen PlanMotion en Monaco worden ten behoeve van de capaciteitsplanning contract- en roostergegevens uitgewisseld. Deze gegevensuitwisseling maakt het mogelijk de operationele roosters te toetsen aan de kaders van PlanMotion Jaarplanning alvorens het operationele rooster wordt gepubliceerd. Realisatie van de roosters worden op basis van de koppeling verwerkt in PlanMotion Jaarplanning.


PlanMotion en Nedap wisselen cliënt-, contract- en roostergegevens uit. Roosters binnen Nedap worden getoetst aan de kaders van PlanMotion Jaarplanning, realisatie van het rooster wordt verwerkt binnen PlanMotion Jaarplanning. Cliëntgegevens worden gebruikt om te komen tot de benodigde capaciteitsbehoefte op basis van kwaliteit van zorg.

Tussen PlanMotion en SDB Planning worden ten behoeve van de Strategische en Tactische Capaciteitsplanning van PlanMotion, gegevens volledig geautomatiseerd uitgewisseld. Deze gegevensuitwisseling maakt het mogelijk om op basis van de capaciteitsplanning de randvoorwaarden voor een goed operationeel rooster te bewerkstelligen. Door middel van de scenarioplanning van PlanMotion bent u voorbereid op de veranderende (nabije) toekomst.

Infor is een internationaal bedrijf dat softwareproducten voor diverse sectoren levert. De samenwerking tussen PlanMotion en Infor wordt vorm gegeven door uitwisseling van kennis, het organiseren van evenementen en het bieden van een totaaloplossing op het vlak van Workforce Management. Vanuit visie kiezen PlanMotion en Infor in hun oplossingen nadrukkelijk voor het centraal stellen van de vraag naar zorg. Met de software van PlanMotion en Infor wordt het totale domein van strategische, tactische en operationele personeelsplanning ondersteund.