Vlirdens – Expert in personeelsplanning en workforce management

Plannen van mensen is een vak. Want plannen maakt meer werkend. Daarvoor ontwikkelt Vlirdens het vakgebied en helpen ze organisaties. 125 collega’s van Vlirdens zetten zich hier iedere dag voor in. Vlirdens maakt Nederland meer werkend.

Het fundament voor de organisatie

Het fundament van uw organisatie verstevigt u door een goed werkend workforce management proces. Het WFM proces zorgt ervoor dat belangen van o.a. HR, Finance en de operatie met elkaar zijn verbonden. Vlirdens zorgt ervoor dat planning zowel strategisch, tactisch als operationeel goed is ingericht. Continu werken ze aan het verbeteren van het planproces en bewaken ze hiervoor de status t.o.v. de doelstellingen. Dit doet Vlirdens respectievelijk a.d.h.v. de door hen, samen met universiteit Nyenrode, ontwikkelde Planningsschijf van Zes® en het Vlirdens WFM Volwassenheidsmodel®.

De expertise

Vlirdens verandert planning in workforce management. Met haar dienstverlening richten zij zich o.a. op

  • Strategische personeelsplanning;
  • Poolmanagement;
  • Forecasting;
  • Capaciteitsplanning;
  • Dagsturing;
  • Flexibilisering;
  • Roosteren;
  • Rapportage;

Samenwerking PlanMotion en Vlirdens

Bij goed workforce management is er een optimale balans in cliënt-, medewerker- en organisatiebelang. Vlirdens helpt organisaties deze balans te bereiken door de juiste inzet van mensen, processen en technologie.

PlanMotion werkt nauw samen met Vlirdens om organisaties te ondersteunen in de groei op het gebied van workforce management. Met de software van PlanMotion en de dienstverlening van Vlirdens, maakt de organisatie een sterke groei in volwassenheid op het gebied van workforce management.

Vlirdens gebruikt de PlanMotion software binnen haar projecten t.b.v. het capaciteitsmanagement. Daarnaast is Vlirdens reseller en implementatiepartner van PlanMotion.

De samenwerking tussen PlanMotion en ORTEC komt tot uiting in kennisuitwisseling tussen beide organisaties en de koppeling van contract- en roostergegevens. Aanvullend op de koppeling van deze gegevens is er een integratie tussen de systemen van PlanMotion en ORTEC. Integratie die ervoor zorgt dat tactische- en operationele personeelsplanning geoptimaliseerd worden en zorgorganisaties beter worden ondersteund in hun bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering op basis van het proces van begroten naar capaciteitsplanning en richting het roosteren.

Tussen PlanMotion en Monaco worden ten behoeve van de capaciteitsplanning contract- en roostergegevens uitgewisseld. Deze gegevensuitwisseling maakt het mogelijk de operationele roosters te toetsen aan de kaders van PlanMotion Jaarplanning alvorens het operationele rooster wordt gepubliceerd. Realisatie van de roosters worden op basis van de koppeling verwerkt in PlanMotion Jaarplanning.


PlanMotion en Nedap wisselen cliënt-, contract- en roostergegevens uit. Roosters binnen Nedap worden getoetst aan de kaders van PlanMotion Jaarplanning, realisatie van het rooster wordt verwerkt binnen PlanMotion Jaarplanning. Cliëntgegevens worden gebruikt om te komen tot de benodigde capaciteitsbehoefte op basis van kwaliteit van zorg.

Tussen PlanMotion en SDB Planning worden ten behoeve van de Strategische en Tactische Capaciteitsplanning van PlanMotion, gegevens volledig geautomatiseerd uitgewisseld. Deze gegevensuitwisseling maakt het mogelijk om op basis van de capaciteitsplanning de randvoorwaarden voor een goed operationeel rooster te bewerkstelligen. Door middel van de scenarioplanning van PlanMotion bent u voorbereid op de veranderende (nabije) toekomst.

Naast de in gezamenlijkheid ontwikkelde standaard interfaces met operationele planningssoftware en/of het ECD, waarbij de implementatie van deze interface altijd via gestandaardiseerde stappen verloopt, is het ook mogelijk een geautomatiseerde gegevensuitwisseling te laten plaats vinden op basis van output vanuit uw BI tooling. Uw BI tooling levert de gewenste informatie en de PlanMotion adapter verwerkt deze informatie geautomatiseerd.