16 Apr 2024

Ontdek hoe Vivent met doortastend capaciteitsmanagement zorgt voor rust in de roosters en werkplezier van zorgverleners

Een nieuwe collega? Een “gat” in de bezetting door zwangerschap of een collega die de organisatie verlaat? Dat is niet iets waar je pas een paar weken van tevoren aan denkt. Dat klinkt zo logisch maar de praktijk is toch vaak anders! In deze workshop leer je hoe hier tijdig het goede gesprek met de juiste personen over te voeren en te komen tot onderbouwde keuzes en oplossingen.

De uitdagingen in de zorg zijn talrijk en voortdurend in beweging. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt zelfs met 200 procent. Intussen is er personeelsgebrek en dat wordt niet kleiner en de beschikbaarheid van mantelzorgers neemt af. Het RIVM rekende wat dat betreft twee toekomstscenario’s door. Beide scenario’s leiden tot een grotere vraag naar verpleegzorgplekken. In deze context is het vinden van evenwicht een ware kunst.

Proactief capaciteitsmanagement

Bij Vivent geloven we in proactief capaciteitsmanagement op tactisch niveau waarbij ook de verbinding wordt gemaakt tussen de begroting en de uiteindelijke roosters. Het begint met een helder inzicht in de toekomstige behoeften en beschikbare capaciteit, gebaseerd op feiten en voorspellingen. Met dit inzicht kunnen we samen oplossingen bedenken en maatregelen nemen om de uitdagingen het hoofd te bieden zonder dat planners voor onmogelijke puzzels staan of zorgverleners het moeten oplossen tijdens hun dienst.

In onze aanpak zijn we proactief. We anticiperen en ontwikkelen meerdere scenario’s voor het geval dat het eerste gekozen pad niet de juiste blijkt te zijn. Of het nu gaat om het anders invullen van diensten of het heroverwegen van onze wervingsstrategieën, we zijn voorbereid.

Leer van onze ontdekkingsreis

Kom naar deze workshop en ga mee in onze ontdekkingsreis. Een ontdekkingsreis met vallen en opstaan. Maar ook een ontdekkingsreis die ons steeds verder brengt. In deze workshop laten we zien wie er aan tafel zit, waar we naar kijken en welke inzichten, acties en resultaten dit oplevert.

Carla Bouwhuis zal namens Vivent deze workshop verzorgen.

Deze workshop wordt aangeboden door Vivent en PlanMotion.

Nog geen toegangskaart voor het WFM Congres? Bestel met kortingscode WFMC24-PLM en krijg 15% korting! Tickets via www.wfmcongres.nl/ticket/wfm-congres-2024