Dit is de privacyverklaring van PlanMotion B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59063297, inzake de website planmotion.nl en planmotionvraagrooster.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door PlanMotion B.V. via onze website planmotion.nl en planmotionvraagrooster.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies

PlanMotion B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en het gebruik van de website van PlanMotion B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat PlanMotion B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer gebruik maakt van ons contactformulier en/of het formulier voor het aanvragen van een demo van onze software zoals beschikbaar gesteld op onze websites, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van PlanMotion B.V. en gebruikt om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door PlanMotion B.V.. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en PlanMotion B.V..

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen aan info@planmotion.nl. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

PlanMotion B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

De websites .planmotion.nl en .planmotionvraagrooster.nl maken gebruik van cookies. Om u inzicht te geven in de informatie die hierin opgeslagen wordt, hebben wij deze cookies voor u op een rij gezet. U vindt hieronder cookies bij naam, met hun functionaliteit omschreven. Daarnaast vindt u het domein waar de informatie gebruikt kan worden en wanneer een cookie verwijderd wordt.

Webstatistieken meten

PlanMotion b.v. maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "analytische cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan de PlanMotion B.V. de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits PlanMotion B.V. voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics.

PlanMotion B.V. voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

  • PlanMotion B.V. heeft een bewerkers overeenkomst afgesloten met Google;
  • PlanMotion B.V. heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. PlanMotion B.V. heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
  • PlanMotion B.V. heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft PlanMotion B.V. Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
  • PlanMotion B.V. informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.


Naam Functionaliteit Domein Verloop
_ga Voor het identificeren van unieke bezoekers. .planmotion.nl en .planmotionvraagrooster.nl 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
_gat Voor het reguleren van communicatie met Google Analytics. .planmotion.nl en .planmotionvraagrooster.nl 10 minuten vanaf zetten of bijwerken
_gid Voor het identificeren van unieke bezoekers. .planmotion.nl en .planmotionvraagrooster.nl 24 uur vanaf zetten of bijwerken

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van PlanMotion B.V.. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

1 april 2018.