9 Feb 2023

De operationele capaciteitsplanning gaat over dienstroosters. Nog concreter: Het gaat hier over het koppelen van het werkaanbod, de zorgvraag, aan medewerkers. Door medewerkers diensten te geven rekening houdend met contractomvang, wet- en regelgeving en beleid van de organisatie ontstaat er een rooster waarbij elke dag minimaal voldoende aantallen diensten en uren bevat van het benodigde deskundigheidsniveau zodat de vraag naar zorg, het werkaanbod, beantwoord kan worden. Naast het beantwoorden van de vraag naar zorg wordt middels de verdeling van diensten ook duidelijk hoe de overige indirecte aanwezigheid (werkoverleg, projectinzet, aanvullende taken, scholing etc.) en afwezigheid zoals verlof en ziekte per medewerker tot uiting komt. Het rooster is het overzicht per dag over wie aanwezig is en wie vrij is.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?