6 Feb 2023

De voordelen van geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen softwaretoepassingen zijn:

  • Het verminderen van fouten en menselijke vergissingen bij het overbrengen van gegevens.
  • Het verhogen van de efficiëntie en snelheid door het terugdringen van handmatig invoeren van gegevens.
  • Het verbeteren van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid door het voorkomen van fouten door handmatige invoer van gegevens.
  • Het productiviteitsverhogend werken en daarmee het arbeidskostenverlagend effect.
  • Het bevordert integratie. Gebruikers ervaren de verschillende softwareapplicaties meer als één geheel.
  • Het zorg voor continuïteit doordat gegevensuitwisseling tussen softwareapplicaties continu plaatsvinden zonder menselijke interventie.
  • Het bewerkstelligt tijdigheid. Je bent er altijd zeker van dat informatie volledig en tijdig wordt verwerkt.
  • Het voorkomt verschillende waarheden als gevolg van verschil in handmatige invoer in de verschillende systemen. Eén waarheid en daarmee eenduidigheid.

De demo van onze software zien op het moment dat het u uitkomt?

Persoonlijke toegang tot onze demo-omgeving voor medewerkers binnen zorgorganisaties