6 Feb 2023

De voordelen van geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen softwaretoepassingen zijn:

  • Het verminderen van fouten en menselijke vergissingen bij het overbrengen van gegevens.
  • Het verhogen van de efficiëntie en snelheid door het terugdringen van handmatig invoeren van gegevens.
  • Het verbeteren van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid door het voorkomen van fouten door handmatige invoer van gegevens.
  • Het productiviteitsverhogend werken en daarmee het arbeidskostenverlagend effect.
  • Het bevordert integratie. Gebruikers ervaren de verschillende softwareapplicaties meer als één geheel.
  • Het zorg voor continuïteit doordat gegevensuitwisseling tussen softwareapplicaties continu plaatsvinden zonder menselijke interventie.
  • Het bewerkstelligt tijdigheid. Je bent er altijd zeker van dat informatie volledig en tijdig wordt verwerkt.
  • Het voorkomt verschillende waarheden als gevolg van verschil in handmatige invoer in de verschillende systemen. Eén waarheid en daarmee eenduidigheid.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?