9 Feb 2023

Is het planningsproces op tactisch niveau, waarbij werkaanbod (zorgvraag) en beschikbare personele capaciteit op middellange termijn op elkaar wordt afgestemd, inbreuk op deze afstemming zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd en zich voltrekt binnen de kaders van de vastgestelde begroting.

  • Middellange termijn: Care organisaties het komend jaar. Cure organisaties het komend kwartaal
  • Beschikbare personele capaciteit: Het gaat om de hoeveelheid beschikbare personele capaciteit per deskundigheid en hoe deze zich in de toekomst ontwikkeld
  • Inbreuk op de afstemming: Het betreft hier de indirecte aan- en afwezigheid zoals overleg, vakantie, projecten, scholing minder netto beschikbare personele capaciteit ten behoeve van de directe zorgverlening als effect hebben. Minimaliseren van de inbreuk betekent weten waar in de toekomst (welke weken het komende jaar) zich het beste moment bevindt om indirecte aan- en afwezigheid te laten plaats vinden zodat personele capaciteit zo optimaal mogelijk beschikbaar is voor de directe zorgverlening.
  • Kaders vanuit de begroting: De verwachte, gecalculeerde en begrote indirecte aan- en afwezigheid waar de capaciteitsplanning op tactisch niveau voortdurend aan getoetst wordt zodat vroegtijdig het risico op mogelijke overschrijding van inzet hierin vroegtijdig wordt gesignaleerd en eventuele acties ondernomen kunnen worden. Daarnaast gaat het om kaders zoals goedgekeurde bezettingseisen in diensten zoals benodigd om de vraag naar zorg te kunnen beantwoorden en/of de zorgproductie als input voor de zorgvraag.

Tactische capaciteitsplanning is niet een statisch gebeuren maar een doorlopend proces van de beoordeling van de realisatie naar planning en forecasting.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?