Wat is
capaciteitsplanning

Capaciteitsplanning speelt zich af op 3 niveaus: Strategisch, tactisch en operationeel. In algemene termen gaat capaciteitsplanning om het vaststellen ...

BEKIJK

Wat is strategische capaciteitsplanning

Strategische capaciteitsplanning is een proces dat wordt gebruikt om de behoefte op lange termijn van een organisatie voor middelen, personele capaciteit ...

BEKIJK

Wat is tactische capaciteitsplanning

Is het planningsproces op tactisch niveau, waarbij werkaanbod (zorgvraag) en beschikbare personele capaciteit op middellange termijn op elkaar wordt ...

BEKIJK

Wat is operationele capaciteitsplanning

De operationele capaciteitsplanning gaat over dienstroosters. Nog concreter: Het gaat hier over het koppelen van het werkaanbod, de zorgvraag, aan medewerkers ...

BEKIJK

Samenhang strategisch, tactisch en operationeel

Er bestaan drie naar elkaar toe voorwaardelijke niveaus van personeelsplanning binnen een organisatie. Strategische, tactische en operationele ...

BEKIJK

Competenties van een
tactische capaciteitsplanner

Om een tactische capaciteitsplanner in de zorg te kunnen zijn, is het belangrijk dat je beschikt over een aantal specifieke competenties. We geven een ...

BEKIJK

Wat is
scenarioplanning

Scenario planning is een specifiek onderdeel van strategische en tactische planning. Op basis van input worden verschillende toekomstige scenario's geanalyseerd ...

BEKIJK

Wat is
forecasten

Forecasten is het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden op basis van gegevens uit het verleden en gegevens uit het heden ...

BEKIJK

Voordelen geautomatiseerde gegevensuitwisseling

Er zijn meerdere voordelen van geautomatiseerde gegevensuitwisseling op te sommen. Het verminderen van
fouten en menselijke...

BEKIJK

Bruto-Netto factor personeelsplanning

De bruto-netto factor geeft het aantal uren weer dat 1 FTE inzetbaar is voor het werkaanbod, en het aandeel van deze FTE dat opgaat aan indirecte aan- en ...

BEKIJK