6 Feb 2023

Forecasten is het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden op basis van gegevens uit het verleden en gegevens uit het heden. Gegevens kunnen verschillende indicatoren bevatten. Voorbeelden zijn economische factoren zoals loon- en prijsontwikkelingen. In het kader van personeelsplanning zijn veel gebruikte indicatoren en voorspelling daarvan zijn: in- en uitstroom van personele capaciteit, leeftijdsontwikkeling maar ook de ontwikkeling van het ziekteverzuim, niet-cliëntgebonden activiteiten, in de zorg de zorgvraag en/of zorgzwaarte. Het doel van forecasten is om informatie en inzicht te bieden in relatie tot de impact op de bedrijfsvoering zodat onderbouwde besluiten richting de (nabije) toekomst genomen kunnen worden.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?