24 Oct 2019

Eind 2019 lanceert PlanMotion haar nieuwste module PlanMotion Simulatie.
Een voorbeeld van de diverse mogelijkheden binnen deze nieuwe module is de verwachte toekomstige toename van de complexiteit zorgvraag. Een verwachte toename om te beoordelen welk effect die heeft op de benodigde capaciteit per team en deskundigheid. Tevens zal het door middel van simulatie tot op teamniveau ook mogelijk zijn om te kunnen inspelen op de verwachte stijging of daling van formatie. Deze scenario’s kunnen gecombineerd worden tot één scenario zodat de gezamenlijke impact voor de organisatie duidelijk wordt.

De nieuwe module PlanMotion Simulatie brengt het bij elkaar. Met deze module is het eenvoudig scenario’s samenstellen met daarin de toe- en/of afname van zorgproducten, zorginhoud, formatie, deskundigheden en/of niet-cliënt gebonden inzet. Op te slaan in één of meerdere scenario’s om op elk gewenst moment als simulatie uit te voeren. Hierbij is het eveneens mogelijk om trendanalyses en voorspelling als input te gebruiken voor de scenario’s, eventueel gecombineerd met bepaalde input vanuit de actualiteit.

Planners, managers en business control krijgen de mogelijkheid om tot op lokaal niveau goed inzicht te krijgen in wat nodig is voor de toekomst.

PlanMotion, de specialist in capaciteitsmanagement op tactisch niveau, betreedt hiermee ook het domein van strategische personeelsplanning. Strategische en tactische personeelsplanning in samenwerking en integratie met leveranciers van operationele planningssoftware.