24 Jan 2018

PlanMotion lanceert, als onderdeel van haar capaciteitsplanning suite, de nieuwe module PlanMotion Vraagrooster.

Met de software PlanMotion Vraagrooster wordt de zorgvraag van uw cliënt vertaald naar de benodigde personeelsinzet op dagniveau. Uw zorgprofessional of planner heeft volledig inzicht in wat er gevraagd wordt aan personeelsinzet en aan welk deskundigheidsniveau dit moet voldoen. De gevraagde personele inzet op basis van de vraag naar zorg, eventueel in combinatie met niet cliëntgerelateerde werkzaamheden, vormt het fundament waarop het dienstenpatroon binnen het operationele rooster kan worden afgestemd. Vraag en aanbod worden op deze wijze bij elkaar gebracht.

Integraal onderdeel van PlanMotion Capaciteitsplanning

PlanMotion Vraagrooster is integraal onderdeel van de PlanMotion Capaciteitsplanning suite. Een suite die bestaat uit de modules PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster. Met de suite wordt het volledige proces van begroten naar het plannen van capaciteit als basis voor het operationele rooster ondersteund. Op deze wijze wordt capaciteitsplanning binnen de kaders van uw bedrijfsvoering mogelijk en toepasbaar gemaakt voor uw medewerkers.