8 Okt 2020

Hoe zorg je dat de personeelsinzet optimaal aansluit op de zorgvraag? En dat inzet van dure flexkrachten tot een minimum wordt beperkt? Capaciteitsplanning vertaalt de zorgvraag naar benodigde capaciteit en is de schakel tussen organisatiedoelstellingen, klantvraag en de operationele planning. In het door PlanMen en PlanMotion georganiseerde webinar Toegepaste Capaciteitsplanning, wordt aan de hand van praktijkvraagstukken besproken hoe capaciteitsmanagement helpt.

Theorie wordt tastbaar

Over capaciteitsplanning wordt veel gesproken en geschreven. Toch wordt het slechts in mondjesmaat toegepast binnen de zorg. Met concrete voorbeelden laten we zien hoe vraagstukken worden opgelost in de praktijk, waarbij de theorie over capaciteitsplanning ineens tastbaar wordt. Voor de voorbeelden maken we onder andere gebruik van de software van PlanMotion. In het webinar Capaciteitsplanning is alle ruimte voor discussie.

Praktijk vraagstukken

De theorie lijkt vaak ver van de praktijk te staan. De insteek van dit webinar is daarom om capaciteitsplanning te benaderen vanuit de praktijkvraagstukken en niet vanuit de theorie.

Deelname webinar

De deelname aan het webinar Capaciteitsplanning is gratis. De webinars op 29 oktober, 17 november en 10 december zitten helaas al helemaal vol. In januari volgt een nieuwe reeks.