04 Jun 2018

De Amarant Groep, PlanMotion en ORTEC ontvangen u graag op woensdag 26 september van 10:00 uur tot 15:00 uur op het ORTEC-kantoor in Zoetermeer voor de kennissessie ‘Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement

banner

De Amarant Groep stelt zichzelf ten doel de zorgvraag van cliënten centraal te stellen bij de totstandkoming van haar personeelsplanning. PlanMotion en ORTEC helpen de zorgorganisatie deze visie in praktijk te brengen met een geïntegreerde softwareoplossing die onder meer:

  • de vraag naar zorg vertaalt naar benodigde personele capaciteit, rekening houdend met deskundigheidsniveau en beschikbaarheid;
  • in één oogopslag inzicht geeft in onder- of overbezetting per deskundigheidsniveau;
  • het financiële resultaat weergeeft op basis van inkomsten en uitgaven, rekening houdend met vooraf gestelde doelen, zoals afbouw van uitzendkrachten of scholingsdoelstellingen;
  • continu toetst of aan alle beleidsspeerpunten wordt voldaan.

Tijdens de kennissessie krijgt u onder meer inzicht in hoe de software werkt en bijdraagt aan het leveren van kwalitatieve zorg tegen lagere kosten. En Ingrid Havermans van Amarant neemt u mee in het verandertraject dat de organisatie momenteel doorloopt. Tot slot delen we successen en learnings die van waarde zijn voor iedere manager en planner in de zorg.

Programma woensdag 26 september 2018

Locatie: ORTEC-kantoor, Houtsingel 5, Zoetermeer

10.00 uur - Ontvangst met thee en koffie

10.30 uur - Start programma

10.40 uur - Gastspreker Ton van Ginkel, Thema capaciteitsmanagement in kleinschalige teams

Na een korte loopbaan als fysiotherapeut heeft Ton arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd bij de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij is afgestudeerd op het thema “Psychologie van Arbeid en Gezondheid”. Na afstuderen is hij vier jaar mede-eigenaar geweest van een klein zelfstandig onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van factoren in het werk die werkdruk, motivatie en prestatie beïnvloeden.

Daarna is hij als arbeids- en organisatiedeskundige vier jaar verbonden geweest aan KLM Health Services. Hij heeft voor diverse 500+ bedrijven trajecten uitgevoerd met de thema’s werkdruk & verzuimpreventie, werktevredenheid & motivatie. De volgende overstap is naar Déhora Consultancy Group, een specialistisch consultancybureau op het gebied van personele planning en werktijden. Daar heeft hij 9 jaar gewerkt aan strategische en tactische personele planning bij organisaties met bijzondere werktijden (avonden, nachten, weekenden) en fluctuerend werkaanbod.

Sinds januari 2015 werkt Ton voor ModernWorkx. Zijn focus is zeggenschap over werktijden en het vormgeven van een plannings- en roosterafspraken waarbij de belangen van werknemer en werkgever in balans zijn.

11.20 uur - Amarant Groep maakt de beweging van roosteren naar plannen. Door Ingrid Havermans, projectleider/manager bij de Amarant Groep

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. De zorgorganisatie biedt haar medewerkers een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën, het aandragen van verbeteringen en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Een duidelijke vraag vanuit medewerkers was de wens om meer rust en voorspelbaarheid in het rooster. Ingrid Havermans heeft deze vraag verder geanalyseerd en neemt u in haar presentatie mee in de analyse, aanpak én oplossing van het probleem, namelijk capaciteitsmanagement. Om de visie op capaciteitsmanagement te implementeren, maakt de Amarant Groep gebruik van vier ondersteunende systemen: Capaciteitsplanning (PlanMotion), Module Budget & control (ORTEC), Module dienstengenerator (ORTEC), ESS (ORTEC).

12.15 uur - Lunch

13.00 uur - Presentatie oplossing PlanMotion – ORTEC

Willian Wildeboer presenteert namens PlanMotion haar oplossingen ter ondersteuning van capaciteitsmanagement op tactisch niveau. Willian Wildeboer is 15 jaar werkzaam geweest binnen de ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2000 is hij actief binnen de automatisering en informatisering. Naast zijn verpleegkundige opleiding en achtergrond is Willian Wildeboer bedrijfskundig geschoold. Capaciteitsmanagement binnen de gezondheidszorg vormt een rode draad in zijn carrière.

Renée Bouwens verzorgt de presentatie namens ORTEC waarbij zij zal laten zien hoe de integratie tussen de software van PlanMotion en ORTEC verloopt. Renée is ruim 6 jaar in dienst bij ORTEC en heeft uitgebreide kennis van ORTEC WS en de verschillende modules. Renée is actief betrokken bij het project van Amarant. Voordat Renée bij ORTEC kwam werken is zij jarenlang de stuwende kracht achter ORTEC Harmony geweest in het VU Medisch Centrum en vanuit die rol was zij ook betrokken in het LOOZ. Naast haar rol business consultant is Renée medeverantwoordelijk voor de product ontwikkeling van ORTEC WS.

14.30 uur - Afronding en discussie

banner