9 Jul 2020

Onze nieuwste brochure is uit en te downloaden!

Wij ontwikkelen en leveren software voor strategische en tactische personeelsplanning. Software waarmee u uw volledige workforce management proces ondersteunt. Vanuit de volledige integratie en interactie met uw vastgestelde begroting maakt u op slimme wijze uw capaciteitsplanning. Een capaciteitsplanning die uw zorg en organisatiebeleid binnen de door u gestelde financiële kaders centraal stelt. Op basis van de zorgvraag en het organisatiebeleid wordt bepaald welke deskundigheid nodig is. Met behulp van de software plant u op doelmatige wijze uw formatie om de vraag naar zorg te beantwoorden en de niet-cliëntgebonden activiteiten zodat deze zo min mogelijk inbreuk plegen op het leveren van zorg. Een capaciteitsplanning die de juiste randvoorwaarden geeft voor uw operationele rooster. Een planning met als streven:

  • Tevreden cliënten
  • Gelukkige medewerkers
  • Gezonde bedrijfsvoering
Op de nabije en verdere toekomst wordt u ondersteund met onze scenarioplanning. Diverse scenario’s laten u de impact zien op uw benodigde personele capaciteit, uw zorgvraag en niet-cliëntgebonden activiteiten. U bent in staat adequate besluiten te nemen richting de veranderende (nabije) toekomst.

Uw resultaat

Enkele voorbeelden van wat het u oplevert:

  • U voorkomt periodes met te weinig of teveel personele capaciteit
  • U dringt inzet van externe medewerkers terug doordat onze systematiek en software u in staat stelt optimaal gebruik te maken van uw eigen personele capaciteit
  • Door te forecasten en te voorspellen vergroot u onder andere de leverzekerheid van uw flexibele schil
  • U levert meer continuïteit in zorgverlening
  • Verlofstuwmeren worden tegengegaan
  • Uw meerwerkuren nemen af

Meer weten

Ga naar de downloadpagina via onderstaande button en download onze nieuwste brochure. Wilt u een presentatie op locatie of online dan kunt u contact opnemen via ons formulier op de contactpagina of telefonisch via de vermelde contactgegevens.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

In onze brochure vertellen we en laten we zien hoe.