09 Jan 2019

De behoefte aan voorspelbaarheid in de vraag naar zorg, optimaler gebruik van beschikbare personele capaciteit en rust in personeelsplanning. De drijfveren voor Amarant om de systematiek en de ondersteunende software van PlanMotion te gaan implementeren. Drijfveren die het centraal stellen van de cliënt en de daarbij behorende vraag naar zorg als fundament kent.

De laatste training als onderdeel van het implementatietraject is een feit. Bij een laatste training hoort gebak!

Inbedding van de systematiek en software van PlanMotion is nu volle gang. Software die volledig integreert met de in gebruik zijnde operationele roostersoftware van ORTEC. Met recht “Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement”.