16 Jul 2021

Op de WFM congres website van PlanMen is het volgende te lezen:

De C van......Cultuur, capaciteit en congrestival! Maar helaas ook van Corona en dan bedoelen we niet het biertje. Het programma is voller en beter dan ooit en verdient daarom ook écht een real life vorm. En soms moet je een planning bijstellen aan de hand van actuele data. Daarom hebben we ervoor gekozen dit congres te verplaatsen naar donderdag 12 mei 2022.

Als gevolg van de gewijzigde coronamaatregelen zoals die onlangs zijn ingegaan, heeft PlanMen als organisator van het WFM Congres het begrijpelijke besluit moeten nemen het WFM Congres te verplaatsen naar 2022.

12 mei 2022 vindt het 12e PlanMen WFM Congres plaats. Informatie over en registratie voor de editie van 2022 via www.wfmcongres.nl.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?