17 Jan 2018

Een jaar geleden gingen Stichting Vérian en PlanMotion de samenwerking aan met als doel: meer grip krijgen op personele inzet. Personele inzet die moet resulteren in een hoger aandeel cliëntcontact, passend binnen de eisen die Vérian stelt aan de kwaliteit van zorg en de financiële doelstellingen.

Samen is er hard gewerkt om de visie op personeelsplanning en de ondersteunende systematiek van PlanMotion toepasbaar te maken en toe te passen. Dit harde werken is beloond met een sterk resultaat. Een resultaat die er toe heeft geleid dat Vérian en PlanMotion hun samenwerking verder intensiveren. Vérian en PlanMotion gaan de software PlanMotion Zorg- en Jaarplanning implementeren. Met de implementatie van de PlanMotion Zorg- en Jaarplanning wordt de visie op personeelsplanning en de bijbehorende systematiek verder ondersteund. Met de vraag naar zorg als basis zijn voorspelbaarheid naar capaciteitsbehoefte en benodigde flexibele inzet enkele kenmerkende aspecten die de systematiek en software van PlanMotion mogelijk maakt.

Marleen Leurs, Directeur Zorg & Welzijn: “Door middel van de software van PlanMotion is Vérian veel beter in staat de personele capaciteit vooraf te plannen doordat onderwerpen als scholing, vakantie en reistijd beter inzichtelijk en inpasbaar zijn. Juist in deze tijd van personele krapte en groeiende zorgvraag is het van belang de capaciteit die je hebt maximaal te benutten en vooraf te weten wanneer er in een team extra menskracht nodig is. Vooral die continue monitoring en overkoepelende informatie over alle teams heen biedt veel extra mogelijkheden ook voor de teams zelf en de planners. Het past ook perfect in onze visie van Zelf Zorg Organiseren waarbij de organisatie alleen de kaders stelt en de teams zelf hun zorg organiseren. Juist zij hebben behoefte aan actuele stuurinformatie”.

Over Vérian:

Vérian is een thuiszorgorganisatie met een warm hart voor haar cliënten. Vérian verpleegt, verzorgt en begeleidt jaarlijks ongeveer 30.000 mensen, 7 dagen per week en 24 uur per dag in gemeenten in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland en Utrecht. Zij biedt met ruim 2.300 medewerkers deze zorg dagelijks met persoonlijke aandacht en toewijding.