15 Mrt 2019

De afgelopen dagen waren wij weer aanwezig op de Zorg & ICT beurs. Ruim 10.000 bezoekers betraden de beursvloer en velen wisten de weg te vinden naar onze beursstand. Wij zijn blij met de tijd die ons door de bezoekers gegund werd om onze oplossingen te presenteren. Oplossingen die u ondersteunen in het optimaal afstemmen van uw personele inzet op uw zorgvraag en de continue veranderingen in de praktijk daarop planbaar maakt. Resultaat voor u: “Verhoging van kwaliteit, verlaging van kosten en meer rust in personeelsplanning.

PlanMotion Analyse

Wij toonden ook een preview van onze toekomstige module tijdens de beurs.

Binnen het totale proces van Workforce Management is analyse, gericht op toekomstige verbeteringen in de personeelsplanning, één van de onderdelen. Met de modules PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster bent u in staat voor een optimale planning te zorgen waarbij wij het mogelijk maken inefficiëntie in de afstemming tussen vraag en aanbod te voorkomen, daarbij ook rekening houdend met de dynamiek waar elke zorgorganisatie mee te maken heeft. Echter in het toewerken met onze oplossingen naar de meest optimale en up-to-date personeelsplanning waarbij het cliënt-, medewerker- en organisatiebelang wordt gediend hoort het analyseren gericht op het vinden van verbeterpunten voor de toekomst. Onze huidige spectrum van oplossingen is rijk aan functionaliteit waarmee informatie ten behoeve van de analyse naar buiten wordt gebracht. Informatie die u in relatie tot elkaar kunt samenbrengen. Meer en meer bereikte ons de vraag om voor gedefinieerde analyses beschikbaar te stellen. Met de module PlanMotion Analyse hebben wij deze ontwikkeling ingezet. Binnen deze module kunt u denken aan analyses zoals:

  • Is er ergens binnen de organisatie beschikbare formatie onbenut gebleven
  • Blijkt ingezette externe personele capaciteit zoals uitzendkrachten onnodig geweest
  • Welke impact heeft de voorspelling op basis van trendanalyse op onze personele capaciteit

Maar ook: is er een duidelijke trend op periodebasis in ziekteverzuim per periode, per team en per deskundigheidsniveau en wat betekent dit voor de wijze waarop u uw personele organisatie vorm geeft?

Formatiemix

De oplossingen van PlanMotion geven op jaarbasis, per roosterperiode en dagbasis volledige helderheid in de benodigde deskundigheidsmix en de hoeveelheid formatie per deskundigheid die nodig is om uw zorgvraag te beantwoorden. Voorgaande vanzelfsprekend afgezet tegen de huidige situatie. Tijdens de beurs kwam regelmatig de vraag of wij ook de meest wenselijke formatiemix aangeven. Een vraag die al vaker op ons af is gekomen. Een formatiemix die aangeeft hoeveel en van welke omvang aan contracten heeft u nodig om een antwoord op de zorgvraag te kunnen geven en de personeelsplanning te bewerkstelligen. Een eenvoudige vraag waarbij het antwoord vele malen complexer is. PlanMotion pakt de handschoen op en gaat zich buigen over de mogelijkheden die wij zien om dit binnen onze software mogelijk te maken.

Ons gemist?

Heeft u ons gemist of was u niet in de gelegenheid. Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen in het optimaal afstemmen van de personele bezetting op uw zorgvraag en hoe u veranderingen daarop planbaar kunt maken met als resultaat verhoging van kwaliteit, lagere kosten en meer rust in personeelsplanning? Wij komen graag bij u langs. Bel 033 454 6676 of mail naar info@planmotion.nl voor het maken van een afspraak.