9 Nov 2021

De bezettingseisen vormen het fundament voor de personeelsplanning en zijn een vertaling van de zorgvraag naar de optimale dienstenset op dagniveau om de zorgvraag te beantwoorden. Maar hoe kom je van de zorgvraag tot een optimale dienstenset per team.

In het Webinar "Van zorgvraag naar bezettingseis" gaat onze partner PlanMen in op het fundament van de capaciteitsplanning: "Het vertalen van de zorgvraag naar optimale bezettingseisen"

Voor meer informatie, programma en aanmelding, zie de website van PlanMen