01 Sep 2023

De scholen zijn weer begonnen en wij trappen af met een nieuwe release.

Deze release brengt voor een ieder die betrokken is bij personeelsplanning op middellange termijn een aantal mooie innovaties met zich mee.

Innovatie flexibele schillen

Het ondersteunen van de diverse flexibele schillen als onderdeel van jouw tactische planning deden we al. Met deze release innoveren we verder op de ondersteuning van de eerste flexibele schil. We voegen intelligente toe die jou laat zien hoe je optimaal gebruik maakt van de verschillende deskundigheden binnen jouw team om zo goed mogelijk met je eigen mensen de vraag naar de (verwachte) zorg te beantwoorden. Op basis van verdere inzichten bepaal je eenvoudig of dit de weg is te gaan, of dat mogelijk andere richtingen beter zijn. Vanzelfsprekend werkt dit door in bijvoorbeeld de toekomstige en voorspelde vraag naar flexibele inzet binnen jouw eigen organisatie of jouw externe partners hierin. Anticiperen en niet achteraf concluderen.

Voorspellen nog eenvoudiger

Voorspellen van zorgvraag en indirecte aan en afwezigheid als wezenlijk onderdeel van de tactische capaciteitsplanning deden we en doen we veelal per team. Een tweede in het oog springende innovatie is om via een slimme dialoog dit voor meerdere teams, ja zelfs voor je hele organisatie, in één keer te doen. Dit stelt organisaties in staat nog proactiever personeelsplanning nauwkeurig af te stemmen op de vraag.

Zeker ook het vermelden waard

Maar dat is nog niet alles! De nieuwe release van PlanMotion bevat ook diverse kleinere toevoegingen die het gebruiksgemak en de functionaliteit verder verbeteren. En laten we de uitbreidingen in de integraal beschikbare rapportagefunctionaliteit en standaard analyses niet vergeten, die zijn zeker het vermelden waard.

Kortom, met deze release zetten we weer mooie stappen binnen onze onderscheidende Capaciteitsplanning Suite. Een suite voor capaciteitsplanning op middel lange termijn als voorwaarde van een zo goed mogelijk operationeel rooster.

Beelden zeggen meer dan woorden

Geïnteresseerd in wat onze Capaciteitsplanning Suite voor jouw kan betekenen. Klik op de banner hieronder en vraag een vrijblijvende demo aan.

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

Een uitgebreide presentatie op locatie?