09 Oct 2017

Nu.nl kopt: “Drie kwart verpleegkundigen ervaart te hoge werkdruk” en de Telegraaf meldt: “Verpleegkundigen luiden noodklok: werkdruk moet lager” Kern van het verhaal is dat het personeelstekort invloed heeft op de gezondheid en het privéleven van zorgprofessionals. Voorgaande blijkt uit een peiling van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder zeventienduizend verpleegkundigen en verzorgers.

Zorgprofessionals moet veelal alleen het werk voor twee doen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de beroepsgroep is dusdanig hoog waardoor er taken zoals gras maaien gedaan worden die feitelijk niet behoren tot de uitoefening van het vak.

Capaciteitsplanning en de ondersteunende software van PlanMotion B.V. lost het personeelstekort niet op, maar helpt zorgorganisaties bij het voorspelbaar maken van gevraagde zorg per deskundigheidsniveau. Voorspelbaarheid die planbaar gemaakt wordt door onze capaciteitsplanningssystematiek met als wezenlijke pijlers kwaliteit van zorg en beleidsdoelstellingen. Door deze pijlers zijn organisaties in staat volledig inzichtelijk te hebben wanneer en hoeveel van welke deskundigheid nodig is om de vereiste zorg te verlenen. Vereiste zorg die planbaar wordt gemaakt op basis van de aanwezige personele capaciteit en klip en klaar duidelijkheid geeft in hoeveel en wanneer er een tekort is aan personele capaciteit per deskundigheidsniveau of waar binnen de organisatie er mogelijk personele capaciteit beschikbaar is, nu of in de toekomst. Voorgaande in voortdurende afstemming met de dagelijkse realiteit zoals wijzigingen in het aantal zorgvragers of personele capaciteit.

De wijze waarop PlanMotion B.V. capaciteitsplanning vorm en inhoud geeft en dit planbaar maakt, zorg voor:

  • Optimaal gebruik van beschikbare personele capaciteit
  • Rust in personeelsplanning
  • Het voorkomen van onbedoelde taakuitoefening
  • Inzicht in de hoeveelheid personele capaciteit per deskundigheidsniveau nu en in de toekomst

Kosten worden verlaagd en onnodig overwerk wordt voorkomen.

Voor meer informatie kunt u hier onze brochures downloaden of contact zoeken via:

Databankweg 26
3821 AL AMERSFOORT
Postbus 1466
3800 BL AMERSFOORT

Tel: 033 4546676
E-mailadres: info@planmotion.nl