02 Okt 2018

Medewerkers van ruim 40 organisaties, waaronder een tweetal niet zorgorganisaties, bezochten op 23 mei en 26 september jongsleden de kennissessie “Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement”. De reacties waren zeer positief en kenmerkend was de hoge mate van interactie met zo nu en dan een vleug humor.

Jan de Leede en Ton van Ginkel inspireerden namens ModernWorkx met een uiteenzetting over capaciteitsmanagement in kleinschalige teams. In een uur namen Jan en Ton ons mee in diverse observaties van de dagelijkse praktijk en maakte de verbinding met capaciteitsplanning als voorwaarde voor een goed operationeel rooster. Een rooster waarbinnen zelfstandige teams binnen de kaders van de vraag naar zorg en het organisatiebeleid haar roosters kunnen maken.

Ingrid Havermans nam de aanwezigen mee in de wijze waarop de Amarant Groep vanuit het perspectief van personeelsplanning vorm en inhoud geeft en wenst te geven aan het centraal stellen van de zorgvraag van haar cliënten. Vol passie bracht Ingrid voor het voetlicht hoe de Amarant Groep de vraag naar zorg vertaalt in personele capaciteit als belangrijke pijler voor haar personeelsplanning. Tevens geeft de Amarant Groep gehoor aan de nadrukkelijke vraag van medewerkers om rust en voorspelbaarheid in de roosters en het zoveel mogelijk uitbannen van ad-hoc personeelsplanning. Ingrid toonde aan dat de capaciteitsplanning een voorwaarde is om voorgaande te beantwoorden en maakte de verbinding met de noodzakelijke ondersteuning die de geïntegreerde oplossing van PlanMotion en ORTEC biedt.

Geïntegreerde software waarbij PlanMotion de vraag naar zorg en beleidskaders tot op dagniveau vertaalt naar benodigde personele capaciteit per deskundigheid. Een vertaling van de vraag naar zorg die omgezet wordt in voorspelbaarheid in de vraag en het voorspellend planbaar maken van diverse verstoringen. Het voorspelbaar en planbaar maken door PlanMotion resulteert in kaders binnen de software van ORTEC waarbij parallel de vraag naar zorg door ORTEC wordt omgezet in een dienstenpatroon. Zodoende is op basis van de vraag naar zorg en beleidskaders is een juiste afstemming met het aanbod van medewerkers mogelijk.

Ingrid sloot haar verhaal af met de positieve resultaten die de lopende implementatie van de visie en de software al heeft opgeleverd en de valkuilen waarin werd getrapt.

Willian Wildeboer en Renée Bouwens sloten de dag af met een presentatie van de geïntegreerde software van PlanMotion en ORTEC. Een presentatie die liet zien hoe de vraag naar zorg en beleidskaders als belangrijke pijlers van capaciteitsplanning leidt tot de juiste operationele roosters. Tezamen: “Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement”.