30 Jan 2018

Voor zorginstanties is het betaalbaar houden van zorg en het leveren van kwaliteit een steeds groter wordende uitdaging. PlanMotion en ORTEC leveren hieraan hun bijdrage door de krachten te bundelen en elkaars beproefde software te integreren. Deze integratie zorgt voor een totaaloplossing die personeelsplanning op tactisch en operationeel niveau bij elkaar brengt.

De integratie is inmiddels volledig operationeel en eind vorig jaar heeft de eerste klant gekozen voor de combinatie ORTEC - Planmotion

Wat levert deze samenwerking op?

De gecombineerde software van ORTEC en Planmotion verhoogt de voorspelbaarheid van het planningsproces binnen de zorgorganisatie. Voorspelbaarheid op basis van de gevraagde zorg, in de benodigde personele capaciteit en deskundigheid én in het planbaar maken van verstoringen. Het resultaat:

  • Er is minder inzet nodig van uitzendkrachten
  • ‘Verlofstuwmeren’ worden teruggedrongen
  • Meerwerk komt minder vaak voor
  • Er wordt optimaal gebruik gemaakt van personele capaciteit
  • Er is rust in de personeelsplanning

Kwalitatieve zorg tegen lagere kosten en met een hogere medewerkertevredenheid.

In de praktijk

De modules Zorgplanning en Jaarplanning van PlanMotion zorgen ervoor dat u weet wat de vraag naar zorg is en stellen u in staat een capaciteitsplanning te maken op basis van voorspelde vraag en aanbod. Tegelijk geeft de planning kaders voor het operationele rooster die als KPI’s zichtbaar zijn in de module Budget & Control van ORTEC Workforce Scheduling: tijdens het genereren of wijzigen van roosters ziet u direct of u voldoet aan de gestelde kaders én weet u of u binnen het gestelde budget blijft. En dit gebeurt volledig geautomatiseerd. Hierdoor is impact op de toekomst meteen duidelijk en eventueel bijsturen meteen mogelijk.

Maar er is meer: PlanMotion’s Vraagrooster genereert namelijk óók de benodigde personele capaciteit en deskundigheid tot op de dag (of zelfs interval per dag) nauwkeurig, en ORTEC Workforce Planning vertaalt de uitkomst hiervan naar precies de juiste diensten in het rooster. Hiermee worden vraag en aanbod op jaar-, periode- en dagbasis geïntegreerd bij elkaar gebracht en is personeelsplanning vanuit voorspelbaarheid een feit. Tenslotte is er nog de keuze voor hoe de roosters worden ingepland: handmatig (door een planner) of geautomatiseerd op basis van planningsalgoritmes of zelfroosteren.

Wil je meer informatie?

En de kwaliteit van zorg die jouw organisatie biedt verhogen met rust en voorspelbaarheid in de personeelsplanning? Neem dan contact op met PlanMotion en ORTEC