15 Dec 2016

Op 14, 15 en 16 maart 2017 delen wij graag onze kennis over capaciteitsplanning binnen de gezondheidszorg en laten wij onze oplossingen zien. O plossingen gebouwd met als vertrekpunt de zorgvraag van uw cliënt. Wij verwelkomen u van harte op onze stand B021 in hal 10.

Het effect voor u

Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt, dat is onze drijfveer.

De zorgvraag van uw cliënt is ons vertrekpunt in onze systematiek en software. De zorgvraag van uw cliënt wordt vertaald naar benodigde personele capaciteit per jaar, per roosterperiode en per dag. Benodigde personele capaciteit wordt per team en per deskundigheidsniveau afgezet tegen aanwezige personele capaciteit waardoor u in één oogopslag ziet waar op basis van de zorgvraag van uw cliënt u een eventuele onder- of overbezetting heeft per deskundigheidsniveau. Parrallel tonen wij u op basis van inkomsten en uitgaven het financiële resultaat, rekening houdend met vanuit beleidsspeerpunten gedefinieerde doelstellingen zoals afbouw van de inzet van uitzendkrachten, afbouw van het verlofstuwmeer en beoogde scholingsdoelstellingen.

Uw medewerker heeft op basis van de zorgvraag van uw cliënten in herkenbare uren planningsmogelijkheden, die ervoor zorgen dat inzet aansluit bij de zorgvraag. Voorgaande resulterend in een doelmatige verdeling over datzelfde jaar en de toets op uw beleidsspeerpunten doorstaat. Een verdeling met het effect dat er kaders ontstaan voor roosters die ervoor zorgdragen dat de afgesproken zorg in uren geleverd kan worden, er rust en voorspelbaarheid is voor medewerkers en dat alles plaats vindt binnen de financiële kaders die daarvoor gelden.