06 Jun 2019

Het 11e PlanMen WFM Congres vindt dit jaar plaats op 19 en 20 september op het landgoed Zonheuvel in Doorn. PlanMotion is als partner op 19 september aanwezig en zal diverse presentaties verzorgen.

Het congres richt zich op operationeel en tactisch niveau binnen het werkveld van Workforce Management. PlanMotion is de specialist in Capaciteitsmanagement als wezenlijk onderdeel van het Workforce Management proces. Wij helpen organisaties met onze systematiek en software. Dit met als nadrukkelijke drijfveer: “Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt”.

Met PlanMotion bereikt u:

 • Verhoging van kwaliteit
 • Verlaging van kosten
 • Rust in personeelsplanning

Dit doen wij onder andere door:

 • De zorgvraag te vertalen naar de benodigde deskundigheid per jaar, per roosterperiode en per dag
 • Voorspelbaarheid te geven in de vraag naar zorg
 • Verstoringen in beschikbare personele capaciteit planbaar en voorspelbaar te maken
 • Voorspelbaarheid te bewerkstelligen in benodigde flexibele inzet waardoor leverzekerheid van uw flexbureau wordt vergroot
 • Het effectief benutten van personele capaciteit binnen en tussen teams optimaal te ondersteunen

Systematiek en software waarmee wij, samen met u, ervoor zorgen dat:

 • De afgesproken zorg wordt verleend op basis van een financieel gezonde bedrijfsvoering
 • Er rust en voorspelbaarheid voor uw medewerkers ontstaat
 • Kaders voor uw periodieke roosters worden gecreëerd die ervoor zorgen dat continuïteit van zorgverlening binnen uw financiële ruimte plaatsvindt
 • Er optimaal gebruik gemaakt wordt van personele capaciteit binnen uw organisatie waarmee u verspilling van kapitaal voorkomt en in staat bent inzet van uitzendkrachten te verminderen, onnodig overwerk te voorkomen en verlofstuwmeren terug te dringen

PlanMotion voor de kennis, systematiek en de software: PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster.

Website WFM Congres: www.wfmcongres.nl

Partner pagina WFM Congres: www.wfmcongres.nl/partners/planmotion