11 Mrt 2021

De zorgvraag beantwoorden met de inzet van beschikbare personele capaciteit. Hoe stemmen we dit (toekomstig) zo optimaal mogelijk op elkaar af? Een optimale afstemming die er onder andere voor zorgt dat de inzet van dure flexkrachten zo laag mogelijk wordt gehouden en inbreuk door niet-cliëntgebonden activiteiten op beschikbare personele capaciteit wordt geminimaliseerd. Capaciteitsplanning vertaalt de klantvraag naar benodigde personele capaciteit en is de schakel tussen organisatiedoelstellingen, klantvraag en de operationele planning. In deze sessie laten we zien hoe capaciteitsplanning optimaal wordt ondersteund met de software van PlanMotion. Aan de hand van praktijkvraagstukken wordt getoond hoe de software het inzicht- en output geeft om het personeel optimaal te kunnen plannen en roosteren.

Praktijkvraagstukken

De theorie lijkt vaak ver van de praktijk te staan. In deze demonstratie in PlanMotion wordt daarom uitgegaan van de praktijk. Voorbeelden van praktijkvragen:

  • Hoe maak ik een goede vertaalslag van de ZZP-mix binnen mijn afdeling naar de benodigde teamformatie?
  • Wat is de impact van een stijgend ziekteverzuim op de beschikbaarheid van mijn medewerkers?
  • Hoe breng ik mijn flexbehoefte door het jaar heen in beeld?
  • Hoe bepaal ik aan de hand van de minimale bezettingseisen of mijn (gewenste) verlofplanning mogelijk is?

Info en registratie

  • Deelname is gratis
  • De demonstratie wordt gegeven op 27 mei van 15:00 uur – 16:30 uur
  • De demonstratie is bedoeld voor zorgmanagers, zorgfinancials, directie en management HR
  • Inschrijven via onze partner PlanMen door middel van deze link