25 Jun 2020

Doorn, 25 juni 2020 – PlanMen en PlanMotion slaan de handen ineen om zorgorganisaties te helpen om te gaan met personeelskrapte en dynamiek van de zorgvraag. Een behoefte waarvan het belang pijnlijk duidelijk werd tijdens de coronacrisis. Samen gaan de twee partijen organisaties helpen om meer grip te krijgen op hun personele capaciteit door planning te optimaliseren.

PlanMen, gespecialiseerd in personeelsplanning en workforce management (WFM), onderzocht de invoering van capaciteitsmanagement. Van de ziekenhuizen gaf 83% aan zich bezig te houden met het onderwerp. Hiervan bleek echter 76% zich met name bezig te houden met de patiëntenstromen en niet met de inzet van medewerkers. In de care (verzorging, GGZ, thuiszorg etc.) gaf slechts 11% aan al bezig te zijn met capaciteitsmanagement.

Capaciteitsmanagement is echter cruciaal om de organisatie financieel gezond te houden maar ook om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en medewerkers tevreden te houden. Met capaciteitsmanagement valt veel te winnen voor zorgorganisaties.

Om maximaal effect te genereren, helpt PlanMen organisaties langs drie assen: de medewerkers (kennis en kunde van WFM), de inrichting van processen en het optimaal laten ondersteunen d.m.v. tooling. Voor capaciteitsmanagement is goede tooling onontbeerlijk. PlanMen werkt met veel leveranciers van planningssoftware samen. Op het gebied van capaciteitsmanagement in de zorg vond PlanMen echter maar één oplossing die dit proces volledig ondersteunt, namelijk de software van PlanMotion. Arjan Spruijt, directeur innovatie bij PlanMen: “Capaciteitsmanagement is een complex proces waar veel informatie en processen samenkomen. Dit kun je niet als mens, hier heb je software voor nodig. In PlanMotion vonden wij de partij waarmee we structureel toegevoegde waarde kunnen bieden aan onze klanten. Een instrument waarmee we de organisatie continu kunnen helpen te anticiperen, te acteren en bij te sturen.” De software vormt een schakel tussen personeelsplanningssoftware, financiële software en rapportagetools.

PlanMen en PlanMotion gaan intensief samenwerken op het gebied van het vermarkten, de implementatie en de doorontwikkeling. De ontwikkelaars van PlanMotion hebben stuk voor stuk jaren ervaring op het gebied van capaciteitsvraakstukken in de zorg. Willian Wildeboer, directeur PlanMotion licht de samenwerking toe: “Vanuit PlanMotion hebben we het streven de zorg beter te maken. Beter voor cliënten, beter voor medewerkers en als basis een gezonde bedrijfsvoering. Wij hebben de kennis en de kunde om dit met software voor elkaar te krijgen. Om onze groeiambities waar te maken en meer klanten te kunnen helpen was echter een volgende stap nodig. Wij zien PlanMen als de ideale partij hiervoor. PlanMen heeft een goede naam, groot netwerk en de kennis om met onze software organisaties echt te helpen. Zij gaan hiervoor onze software aanbieden en implementeren.“

Vanaf vandaag kunnen organisaties met al hun capaciteitsmanagementvraagstukken bij beide partijen terecht.

Over PlanMen

PlanMen Nederland B.V. (Doorn, 80 medewerkers, opgericht in 2007) is aanbieder van workforce management oplossingen en levert interim-professionals, consultancy, outsourcingsdiensten en trainingen op het gebied van personeelsplanning en workforce management. PlanMen ontwikkelde i.s.m. Nyenrode Business University de Planningsschijf van Zes en het Volwassenheidsmodel. PlanMen organiseert jaarlijks het WFM Congres voor planners, HR en Finance en is de drijvende kracht achter de uitreiking van de WFM Awards.

Over PlanMotion

PlanMotion is specialist in- en levert software voor strategische en tactische personeelsplanning. Met de software van PlanMotion wordt het volledige workforce management proces ondersteund. Van plannen, naar bijsturen, rapporteren en analyseren tot aan adviseren. De software integreert volledig met operationele personeelsplanningssoftware.

Op de veranderende toekomst ondersteunt de software door gebruik te maken van verschillende (trend)analyse-mogelijkheden. De resultaten kunnen worden verwerkt in eigen inzichten binnen één of meerdere scenario’s. Met deze toekomstscenario’s ontstaat zicht op de te verwachte benodigde personele capaciteit per deskundigheid voor de komende jaren. De software maakt zichtbaar welke acties ondernomen moeten worden wat betreft opleiding, werving en selectie, zorgaanbod, samenwerking in personele inzet en benodigde flexibele inzet voor de komende jaren.

Niet achteraf concluderen maar vroegtijdig anticiperen en acteren.