10 Dec 2020

De drie Webinars Toegepaste Capaciteitsplanning, aangeboden in het laatste kwartaal van 2020, waren een enorm succes. Binnen enkele dagen zaten ze vol en de verzoeken voor deelname bleven binnenkomen. De enorme interesse en het enthousiasme maakt ons vanzelfsprekend ook enthousiast. Samen met PlanMen bieden we het Webinar Capaciteitsplanning in de Zorg op 2 februari nog een keer aan.

Theorie wordt tastbaar in Webinar Capaciteitsplanning in de zorg

Hoe zorg je voor optimale aansluiting van je beschikbare formatie op de zorgvraag? Hoe zorg je ervoor dat de inzet van dure (externe) flexkrachten tot een minimum worden beperkt? Capaciteitsplanning vertaalt de zorgvraag naar benodigde capaciteit en is de schakel tussen organisatiedoelstellingen, klantvraag en de operationele planning. In het Webinar Capaciteitsplanning in de zorg wordt aan de hand van praktijkvraagstukken besproken hoe capaciteitsplanning helpt.

Praktijkvraagstukken

De insteek van dit Webinar is om capaciteitsplanning vanuit praktijkvraagstukken te benaderen. Enkele voorbeelden van deze praktijkvragen zijn:

  • Hoe maak ik een goede vertaalslag van de ZZP-mix binnen mijn afdeling naar de benodigde teamformatie?
  • Wat is de impact van een stijgend ziekteverzuim op de beschikbaarheid van mijn medewerkers?
  • Wat is het effect van een meer dan normale stijging van het ziekteverzuim en welke scenario’s kan ik daarop loslaten om te zien welke acties er ondernomen moeten worden?
  • Hoe breng ik mijn flexbehoefte door het jaar heen in beeld?
  • Hoe bepaal ik aan de hand van de minimale bezettingseisen of mijn (gewenste) verlofplanning mogelijk is

Deelname webinar

De deelname aan het Webinar Capaciteitsplanning in de zorg is gratis. Het Webinar start om 15:30 uur en eindigt om 17:00 uur. Inschrijven kan via deze link (u wordt doorgeleid naar de website van PlanMen)