04 Dec 2015

In de brochure PlanMotion Capaciteitsplanning geven wij onze visie op capaciteitsplanning en hoe capaciteitsplanning toe te passen als sturing op periodieke roosters met als vertrekpunt kwaliteit van zorg, medewerkerbeleid en financiën.

PlanMotion B.V. heeft een duidelijke drijfveer: “Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt”. Binnen de praktijk van alle dag is de behoefte aan een begrijpbare en toepasbare systematiek die bijdraagt aan het zo optimaal mogelijk aanwenden van financiële middelen omwille van een kwalitatief zo goed mogelijke zorgverlening. PlanMotion B.V. biedt hiervoor een systematiek ondersteund door de software PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster.

De brochure is hier te downloaden: Download brochure PlanMotion Capaciteitsplanning