PlanMotion Zorgplanning

Met PlanMotion Zorgplanning krijgt u volledig inzicht tot op functieniveau of u voldoende capaciteit heeft om de gewenste zorg te leveren op basis van uw kwaliteitsnormen. PlanMotion Zorgplanning vertaalt deze zorgvraag naar benodigde capaciteit en laat op jaarbasis op basis van de contractenmix zien waar zich eventuele over- of onderbezetting bevindt en of voldoende flexcapaciteit beschikbaar is. Daarbij maakt PlanMotion Zorgplanning inzichtelijk of uw inkomsten op basis van onder andere de productieafspraken afdoende zijn om uw personeelsuitgaven te bekostigen. Met PlanMotion Zorgplanning bent u in staat om voordat het nieuwe planningsjaar begint de juiste keuzes te maken op het vlak van: kwaliteitseisen zorgverlening, planningsdoelstellingen en financiële kaders.

PlanMotion Jaarplanning

Met PlanMotion Jaarplanning worden uw medewerkers ondersteund om personele inzet een jaar vooruit te laten plaatsvinden. Optimale benutting van beschikbare personele capaciteit gericht op het beantwoorden van de vraag naar zorg en het minimaliseren van inbreuk daarop. U weet op basis van de planning per roosterperiode wat het optimaal gebruik is in het kader van de jaarurensystematiek en hoeveel uren per roosterperiode aan niet-cliënt gebonden uren ingezet kunnen worden om de vraag naar zorg optimaal te bedienen. Beschikbare personele capaciteit is altijd inzichtelijk en door onze in- en uitleenfunctionaliteit maakt u hier optimaal gebruik van. Op basis van deze planning kent u de benodigde flexibele inzet van uw eigen flexorganisatie of externe inzet.

PlanMotion Vraagrooster

Met PlanMotion Vraagrooster vertaalt u de zorgvraag van uw cliënten naar de benodigde capaciteit per deskundigheid op dagniveau. Op elk moment van de dag weet u hoeveel en van welke deskundigheid u nodig heeft om de vraag naar zorg te beantwoorden. Uw zorgprofessional of planner heeft volledig inzicht in wat er gevraagd wordt en is in staat op basis van het vraagrooster het dienstenpatroon vorm te geven dat gebaseerd is op de zorgvraag. Een dienstenpatroon als vertrekpunt voor het rooster. Een rooster dat de zorgverlening aan uw cliënten als vertrekpunt kent en past binnen de door uw gestelde financiële kaders.

PlanMotion Simulatie

Met PlanMotion Simulatie is het eenvoudig om allerlei scenario’s samen te stellen en te analyseren die rekening houden met verwachte of gewenste toe- of afname van de zorgvraag, formatie en niet-cliënt gebonden inzet en veranderingen in kwaliteitsnormen en beleidsdoelen. Hierbij is het mogelijk om door het systeem berekende trends mee te nemen in de scenario’s. Scenario’s kunnen worden samengesteld op zowel (lokaal) team- als organisatieniveau en worden opgeslagen. Planners, managers en business control krijgen de mogelijkheid om tot op lokaal niveau goed inzicht te krijgen in wat nodig is voor de toekomst. Strategische capaciteitsplanning: uw voorbereiding op de veranderende toekomst.