Card Image

Dit is wat we doen

In onze gesprekken met organisaties over personeelsplanning en het implementeren van capaciteitsplanning op tactisch ...

Ontdek meer
Card Image

Stap 3: WFM niveau gemanaged - 2

De blog over het niveau Gemanaged wordt in 2 delen uiteengezet. Deel 1 ging over de intrede van scenarioplanning. In dit deel ...

Ontdek meer
Card Image

Stap 3: WFM niveau gemanaged - 1

De stappen ad hoc, herhaalbaar en gestandaardiseerd in planningsvolwassenheidsgroei zijn ...

Ontdek meer
Card Image

Stap 2: WFM niveau gestandaardiseerd

We maken de stap naar het volwassenheidsniveau gestandaardiseerd. Flexibiliteit is een dominanter thema ...

Ontdek meer
Card Image

Stap 1: WFM niveau herhaalbaar

In onze vorige blog refereerde we aan de gesprekken die we hebben gevoerd met zorgorganisaties waarin regelmatig de...

Ontdek meer
Card Image

Onvolwassen planning? Software?

Oké, de indruk van “Die prediken voor eigen parochie” kan ontstaan bij het lezen van dit blog. Natuurlijk is dat zo maar het is ...

Ontdek meer
Card Image

Het onplanbare planbaar

Binnen de personeelsplanning wordt vaak te kennen gegeven dat er zaken zijn die niet te plannen zijn. Het voorbeeld wat dan al ...

Ontdek meer
Card Image

Hoe een scenarioplanning helpt

Het zijn zorgwekkende en bizarre tijden. De coronacrisis zorgt voor steeds verder aangescherpte maatregelen.

Ontdek meer
Card Image

Capaciteitsplanning. Hoe dan? Stap 4

De capaciteitsplanning op tactisch niveau is gereed. In stap 1 zijn we vertrokken vanuit de begrotingsronde om vervolgens in stap 2 ...

Ontdek meer
Card Image

Capaciteitsplanning. Hoe dan? Stap 3

De capaciteitsplanning op teamniveau is gereed. We weten wanneer in het jaar en met welke hoeveelheid de niet-cliëntgebonden ...

Ontdek meer
Card Image

Capaciteitsplanning. Hoe dan? Stap 2

In onze vorige blog “Capaciteitsplanning. Hoe dan? Stap 1”, gingen we in op de vertrekpunten voor een goede ...

Ontdek meer
Card Image

Capaciteitsplanning. Hoe dan? Stap 1

In onze vorige blog “Zorg leuker en beter” kondigden wij het al aan. In de vervolgblogs gaan wij in hoe op concrete wijze ...

Ontdek meer
Card Image

Zorg leuker en beter

Tevreden cliënten, gelukkige medewerkers en gezonde bedrijfsvoering, de dagelijkse speerpunten waar zorgorganisaties ...

Ontdek meer
Card Image

Trendanalyse en scenarioplanning

Als vervolg op de blog PlanMotion Simulatie nader bekeken gaat deze blog over trendanalyse, voorspelling ...

Ontdek meer
Card Image

Simulatie nader bekeken

In dit artikel zoomen wij verder in op de module PlanMotion Simulatie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit artikel over ...

Ontdek meer
Card Image

Wat kost dat?

Medewerkers in de zorg hebben als primaire taak zorgverlening. Echter maatschappelijke ontwikkeling maken het meer en meer ...

Ontdek meer
Card Image

Doelmatigheid, nut of noodzaak

Vanuit de invalshoek personeelsplanning betekent doelmatigheid niet harder werken maar anders plannen van personele inzet ...

Ontdek meer
Card Image

Tactische planning voor de manager?

Mogelijk had de titel van deze blog moeten zijn: “Tactische personeelsplanning niet alleen voor de manager” of “Tactische ...

Ontdek meer
Card Image

Dienstcodes of gekantelde werktijden

Zelforganisatie is een ontwikkeling die elke dag op de één of andere wijze in de media naar voren komt. Dit vanuit visie op ...

Ontdek meer
Card Image

Wat doen jullie eigenlijk

Zelforganisatie is een ontwikkeling die elke dag op de één of andere wijze in de media naar voren komt. Dit vanuit visie op ...

Ontdek meer
Card Image

Kanteling van werktijden kleur gegeven

CAO-partijen hebben binnen de CAO VVT afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van hun ...

Ontdek meer
Card Image

Alice in Wonderland

In het bekende sprookje Alice in Wonderland komt Alice op een splitsing aan en kijkt vertwijfeld om haar heen. “Welke kant ...

Ontdek meer
Card Image

Einstein stelde het al

'Everything should be made as simple as possible, but not simpler.' Eenvoud, toepasbaarheid en herkenbaarheid in ...

Ontdek meer
Card Image

Auw, mijn rooster doet zeer

De afgelopen periode zijn wij bij diverse zorgorganisaties geweest. Aanleiding voor deze ontmoeting was altijd onvrede ...

Ontdek meer
Card Image

Antwoord op de worsteling

De teamleider, planner en medewerker centraal, dat is het vertrekpunt. Het vertrekpunt om daadwerkelijk een ...

Ontdek meer
Card Image

Flexibiliteit het lukt niet

Onlangs werd de volgende stelling geponeerd: “Gebrek aan flexibiliteit bij medewerkers, leidt veelal tot over- en ...

Ontdek meer