Note 1: Als gevolg van de coronapandemie bevinden vitale functies en individuen zich in een moeilijke en uitdagende periode. PlanMotion is tot nu toe terughoudend geweest in het plaatsen van blogs die hier een relatie mee hebben. Vandaag de eerste blog naar aanleiding van de coronapandemie. Een blog over hoe scenarioplanning kan helpen bij de enorme uitdagingen op het vlak van personeelsplanning binnen de gezondheidszorg.

Note 2: Aan het einde van deze blog is een video waarin op praktische wijze de toepassing van scenarioplanning wordt getoond.

Hoe een scenarioplanning helpt

Het zijn zorgwekkende en bizarre tijden. De coronacrisis zorgt voor steeds verder aangescherpte maatregelen. Intensive Care afdelingen worden opgeschaald. Defensie helpt om ic-patiënten vanuit Brabant naar andere plekken in het land te vervoeren. VVT organisaties sluiten de deuren voor bezoek van buitenaf. Scholen sluiten. Een tekort aan testen en beschermingsmiddelen is dagelijks nieuws. Houd 1,5 meter afstand kan niet vaak genoeg benadrukt worden.

Maar stel je ook eens voor

De crisis rondom het coronavirus raakt de gehandicaptenzorg zwaar. Dagbestedingslocaties sluiten. Cliënten kunnen niet naar hun dagbesteding. Een belangrijk deel van zinvolle invulling van de dag valt weg. Koud beredeneert klinkt dit misschien als verplaatsen van personele bezetting van de dagbestedingslocatie naar de woonlocatie om daar de dagbesteding verder vorm te geven. Maar het is veel meer dan dat. We hebben hier te maken met cliënten voor wie de wereld en alles wat er gebeurt in veel gevallen moeilijker vatbaar is. Kortom er speelt nogal wat. Naast het feit dat cliënten niet op de dagbesteding zijn doet dit een extra beroep op de begeleiding ter ondersteuning van het welzijn van de cliënt.

In quarantaine, besmetting. Hygiëne maatregelen, verpleegtechnische handelingen, psychische ondersteuning, contacten met de arts, onzekerheden bij de zorgprofessional etc. hebben een enorme impact op het dagelijks leven. Een enorme impact op de continuïteit van het primaire proces. Een enorm impact op de benodigde personele bezetting.

Scenarioplanning helpt je besluiten te nemen

Een scenarioplanning helpt je voorbereid te zijn op dit soort situaties. Een scenarioplanning maak je niet op de achterkant van een bierviltje of op één A4-tje. Een scenarioplanning die je morgen nodig hebt, maak je het liefst niet vandaag. Een scenarioplanning is het resultaat van meerdere scenario’s beredeneert vanuit de impact op de zorgvraag, eventueel uitgewerkt in zorgactiviteiten, gekoppeld aan cliëntengroepen met als resultaat:

  • Hoeveel van welke deskundigheid en binnen welk team hebben we nodig om een antwoord te kunnen geven op de vraag naar zorg als gevolg van mogelijke toekomstige situaties
  • Waar binnen de organisatie hebben we personele deskundigheid beschikbaar en waar zou de vraag kunnen stijgen
  • Hoe ziet de impact op personele bezetting eruit voor de totale organisatie, per team en deskundigheid maar ook voor de dag van morgen en de week erna
Een scenario en de impact van een scenario op personeelsplanning wil je van de plank kunnen pakken. Met één druk op de knop de actuele personele bezetting daarin integreren, om vervolgens de effecten van nu te kunnen beoordelen en adequaat te acteren. Morgen wil ik mogelijk als gevolg van de veranderende situatie mijn volgende scenario kunnen pakken of een reeks van scenario’s waarin de verwachte ontwikkeling in de situatie is verwerkt en daarmee de ontwikkeling op de benodigde personele bezetting in de tijd zichtbaar wordt.

Een scenarioplanning alleen is niet voldoende maar het helpt planners en zorgprofessionals in het nemen van de benodigde besluiten en acties.

Een praktisch voorbeeld

In onderstaande video zie je een praktische uitwerking van een scenario. Een drietal scenario’s variërend van lage tot hoge impact op de benodigde bezetting. De scenario’s zijn voorzien van input op basis van trendanalyse en voorspelling. Dit afgezet tegen de huidige planning en vertaald naar de impact op benodigde personele bezetting per rooster, week en dag.

Dit is slechts een voorbeeld en qua inhoud van het scenario niet uitputtend. Dit voorbeeld is bedoeld om te laten zien hoe scenarioplanning kan helpen in het nemen van besluiten ten behoeve van de benodigde personele inzet.

Zorg goed voor elkaar.