'Everything should be made as simple as possible, but not simpler.'

Eenvoud, toepasbaarheid en herkenbaarheid in gebruik staat hoog in het vaandel bij PlanMotion. Voor de teamleider en planner moet de systematiek en software dusdanig zijn dat de dagelijkse praktijk en de manier van werken in die dagelijkse praktijk wordt teruggevonden in diezelfde systematiek en software. Voor de manager en bestuurder moet deze eenvoud leiden tot de gewenste resultaten in de bedrijfsvoering. Resultaten die op basis van dezelfde toepasbaarheid de blik op de toekomst en eventuele te nemen besluiten ondersteunt.

Diezelfde eenvoud moet voor de organisatie gelden bij inrichting en beheer van de oplossing. Echter, de hoge mate van gewenste flexibiliteit gaat in de praktijk vaak hand in hand met zeer complexe inrichtingsfunctionaliteit waar vele dure consultancy-uren in gaan zitten en waar een fout snel gemaakt is. De vraag is of de flexibiliteit niet op een andere manier wél samen kan gaan met een vrij eenvoudig inrichtingsproces. Niet altijd is dit mogelijk, maar vaak kan het anders. In veel situaties levert de geboden flexibiliteit door complexe inrichtingsfunctionaliteit plenty van mogelijkheden op, maar het grootste gedeelte daarvan zijn theoretisch van aard. Met andere woorden: in de praktijk zullen die mogelijkheden nooit voorkomen. Beter is om de mogelijkheden te beperken tot logische keuzes met een duidelijke omschrijving waarbij het dus alleen een kwestie is van kiezen door de organisatie. Dit doet bijvoorbeeld opgeld bij de procesinrichting op het gebied van capaciteitsplanning in de zorg waarbij het niet nodig is moeilijke stroomschema’s te bouwen en condities in te richten. Het zou voldoende moeten zijn alle voorkomende procesgangen te presenteren met grafische onderbouwing en te kunnen kiezen welke van toepassing is. Eén klik en de procesgang is geactiveerd in de oplossing. Ook autorisatie-mechanismes zijn vaak nodeloos ingewikkeld (en performance vreters) terwijl dit eenvoudiger kan als de praktijk en niet de theorie als uitgangspunt wordt genomen.

Deze benaderingswijze vergt wel een doordachte architectuur van de software en een flexibele houding van de leverancier. In het weinig voorkomende geval dat de lijst van opties niet voldoet kan dan op zeer korte termijn de ontbrekende optie worden toegevoegd.

Het voordeel is meerledig: de software is eenvoudiger in het gebruik, de performance van het systeem kan behoorlijk toenemen, de benodigde inrichtingstijd zal minder zijn en de kosten zullen dalen.

Vanwaar de zekerheid dat het eenvoudig, herkenbaar en toepasbaar kan? Omdat de ontwikkeling van de software van PlanMotion op basis van gedegen analyse en prototypes samen met zorgorganisaties is gedaan. Ontwikkeling die niet het doel had om over te gaan tot verkoop. Maar slechts één doel diende: Systematiek laten ondersteunen door software die in de praktijk een behoefte opvult en bruikbaar is.

Overigens………Technisch geen simpele software. De complexiteit en het doordachte fundament zit onder de motorkap, volgens de laatste technologie. U hoeft alleen maar gas te geven.