Zelforganisatie is een ontwikkeling die elke dag op de één of andere wijze in de media naar voren komt. Dit vanuit visie op zorgverlening met als doel de hoogst mogelijke waardering van de klant. Tenminste, dat zou het doel moeten zijn.
De nieuwe cao VVT geeft onder de noemer “Kanteling van werktijden” hier verder vorm en inhoud aan door nadrukkelijk te stellen dat er ruimte aan zorgprofessionals moet worden gegeven om samen met de cliënt de juiste zorg op het juiste moment vast te stellen in afstemming met de werktijden die door de zorgprofessional als wenselijk geacht worden. Dit is een verschuiving in zeggenschap, deze verschuiving wordt de kanteling genoemd. Cliënt en zorgprofessional staan centraal.

Vanuit het domein personeelsplanning zien we diverse vormen van zelfroosteren als middel om zelforganisatie te ondersteunen.

Als we deze ontwikkeling helemaal plat slaan dan gaat het in feite om twee zaken:

  • Wat heeft de klant nodig, en
  • Wat heeft de zorgprofessional nodig om de klantvraag te realiseren in afstemming met de eigen gewenste werktijden

In het praten over de kanteling van werktijden wordt veel gepraat over dienstcodes in plaats van werktijden. Zijn dienstcodes dan wat anders dan werktijden? Dienstcodes zijn een middel om aan te geven wanneer een medewerker op welk tijdstip verwacht wordt en op welke dag aan die verwachting gehoor moet worden gegeven. Stamt het gebruik van dienstcodes niet uit de tijd van controle en aansturing? Dienstcodes, is dat iets wat hoort bij het traditioneel geroosterd worden? Wanneer dienstcodes ontstaan vanuit formatie-denken en daarmee de controlerende eigenschap in zich hebben dan sluiten dienstcodes niet aan bij de ontwikkelingen rondom zelforganisatie met als doel een zo hoog mogelijke waardering van de klant. Op het moment dat dienstcodes ontstaan vanuit de vraag van de klant dan zijn dienstcodes een handig hulpmiddel om deze in te passen in de wenselijke werksituatie en daarmee te duiden wanneer je als zorgprofessional gehoor gaat geven aan de vraag van de klant. Dienstcodes worden dan gekantelde werktijden.

Moeten we gezien de ontwikkelingen dan alle controle en sturing loslaten? Nee, er is ook nog zoiets als financiën of de kwaliteit die je als organisatie wilt leveren omdat je ergens voor staat. Hierbij gaat het dan om zaken als: verwachte productiviteit, het aantal uren dat je kunt besteden aan overleg en opleiding, de hoeveelheid verlof die opgenomen dient te worden om de verlofschulden niet te hoog op te laten lopen, de mate van acceptabele externe personeelsinzet, de mate waarin welzijnsactiviteit een onderdeel van de zorg dient te zijn en de mate waarin meebewogen dient te worden met de klant als het gaat om ondersteuning van het algemeen dagelijks leven. Sturing vindt plaats vanuit het perspectief van gevraagde kwaliteit van zorg en kwaliteit van planning.

Daarnaast is het menseigen dat wij gedijen bij de aanwezigheid van sturende kaders, dit geeft de ruimte aan waarbinnen er zelfstandig geopereerd kan worden. Alleen de mate waarin kaders worden aangegeven zijn bepalend voor de mate waarin creativiteit tot uiting komt en formatie-denken plaats kan maken voor denken vanuit de klant.

Over PlanMotion

Met de oplossingen van PlanMotion wordt de cliëntvraag vertaald naar capaciteitsvraag per jaar, per roosterperiode binnen het jaar en uiteindelijk naar een capaciteitsvraag op basis van de cliëntvraag per dag en dagdeel. Een capaciteitsvraag die de toets van uw financiële kaders en beleidsspeerpunten kan doorstaan en ruimte geeft aan de zorgprofessional om samen met de cliënt kleur te geven aan de zorg in afstemming op gewenste werktijden. Een capaciteitsvraag die ruimte geeft voor afstemming binnen de kaders van uw organisatie.

PlanMotion staat voor voorspelbaarheid en optimaal gebruik van capaciteit waardoor doelmatigheid bereikt wordt. De mate van doelmatigheid bepaald de mate van continuïteit in zorgverlening en de mate van winst of verlies.