De teamleider, planner en medewerker centraal, dat is het vertrekpunt. Het vertrekpunt om daadwerkelijk een toegevoegde waarde te zijn. Een toegevoegde waarde vanuit het perspectief van het plannen van medewerkers, op dusdanige wijze dat zorgverlening gegarandeerd kan worden, het past binnen de financiële mogelijkheden en herkenbaar en begrijpbaar is. En nee het gaat hierbij niet om een roosterapplicatie. Wij zijn sterk in capaciteitsplanning als sturing op uw rooster. Daar ligt onze passie, overstijgt interesse, daar lopen wij hard door, deze kennis en expertise geven wij door. Daar bouwen wij software voor.

Software in de wereld van planning gaat veelal over de juistheid van gegevensstromen en hoe dit technisch op het juiste moment op de juiste plek te laten landen, registratief van aard. Zaken die belangrijk zijn, goed moeten functioneren en onmisbaar zijn. Maar software moet ook gaan over het ondersteunen van besluitvorming, samenwerking efficiënter laten verlopen, processen gemakkelijker haar voortgang laten hebben, tijdig informeren en indien nodig escaleren. Software hoort te ondersteunen bij het pad dat u bewandelt om resultaten in het kader van uw beleidsspeerpunten te realiseren.

PlanMotion is opgericht vanuit de wil de cliënt, medewerker en organisatie daadwerkelijk iets op te leveren. Dat iets moet significant zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dat kan met software, maar alleen met software die past in de denk en doe wereld van uw medewerker en software gebouwd vanuit een filosofie, vanuit een toepasbare systematiek. Alleen dan levert het op. PlanMotion Jaarplanning is die systematiek en software die het denken en doen van uw teamleider en planner als vertrekpunt neemt. PlanMotion Jaarplanning wordt begrepen en is daardoor bruikbaar. PlanMotion Jaarplanning ondersteunt het pad dat u bewandelt gericht op het behalen van resultaat.

PlanMotion is een feit. PlanMotion Jaarplanning helpt u een antwoord te geven op de worsteling inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden en zorgverlening te bieden op basis van de afspraak die u maakt met uw cliënt, met zorg voor uw medewerker. Passend binnen de beleidskaders die u geeft. Hier zijn wij van overtuigd, hier zijn wij trots op. Wij laten u graag zien hoe wij dat doen.