CAO-partijen hebben binnen de CAO VVT afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen. Aan werknemers en teams wordt ruimte gegeven om samen met cliënten de juiste zorg op het juiste moment af te spreken en daarbij afstemming te zoeken op de gewenste werktijden van de medewerker. Dit geeft ruimte maar ook een belangrijke verantwoordelijkheid om goede invulling daaraan te geven. Deze goede invulling gaat om het zoeken naar een evenwicht tussen cliëntbelang, werknemersbelang en organisatiebelang. Door het zoeken naar dit evenwicht waarbinnen het organisatiebelang onder andere bestaat uit het dienen van het cliëntbelang (wensen cliënt) en het werknemersbelang (vanuit professie de ruimte geven om samen met de cliënt de zorg te vormen passend binnen gewenste werktijden) wordt hier het financiële belang van de organisatie aan toegevoegd om dit alles betaalbaar te houden. Betaalbaar houden van kwalitatieve goede zorg is één van de belangrijkste uitdagingen voor zorgorganisaties. Kanteling van werktijden vraagt om een andere wijze van organiseren, een wijze waarin logistiek, bedrijfsvoering en de wensen van de cliënt in afstemming met gewenste werktijden van de medewerker nadrukkelijk bij elkaar komen.

PlanMotion biedt met haar visie op personeelsplanning en haar oplossingen, waar het centraal stellen van de cliënt, zelforganisatie door de zorgprofessional en betaalbaar houden van zorg wezenlijke uitganspunten zijn, volledige ondersteuning in uw weg naar kanteling van werktijden. Met de oplossingen van PlanMotion wordt de cliëntvraag vertaald naar capaciteitsvraag per jaar, per roosterperiode binnen het jaar en uiteindelijk naar een capaciteitsvraag op basis van de cliëntvraag per dag en dagdeel. Een capaciteitsvraag die de toets van uw financiële kaders en beleidsspeerpunten kan doorstaan en ruimte geeft aan de zorgprofessional om samen met de cliënt kleur te geven aan de zorg in afstemming op gewenste werktijden.