Als vervolg op de blog PlanMotion Simulatie nader bekeken gaat deze blog over trendanalyse, voorspelling, scenarioplanning en capaciteitsplanning.

Zorgorganisaties opereren in een dynamische omgeving. Interne en externe ontwikkelingen hebben invloed op de nabije en verdere toekomst.

Eén van de geavanceerde onderdelen van de PlanMotion Capaciteitsplanning Suite is de trendanalyse. De modules PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster bevatten een rijke hoeveelheid historische en actuele data. De trendanalyse van PlanMotion analyseert de ontwikkelingen en rapporteert dit in herkenbare patronen. Patronen die over zorgvraag, formatie en productiviteit gaan. Patronen die zich in de toekomst door kunnen zetten. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

De nabije toekomst - capaciteitsplanning

Tijdens het dynamische proces capaciteitsplanning (forecast, planning en realisatie), ondersteund met de software van PlanMotion, kan gebruik gemaakt worden van voorspellingen. Voorspellingen over de zorgvraag, cliëntinzet en niet-cliënt gebonden inzet en extra netto personele capaciteit (uitzendkrachten, vakantiekrachten, ZZP-ers etc.). Deze voorspellingen komen voort uit verwachtingen omtrent veranderende interne en externe omstandigheden in combinatie met de in de oplossing aanwezige trendanalyses en de gestelde beleidsspeerpunten. Met behulp van deze informatie is een prima basis beschikbaar als input voor de begrotingsronde en is een gedegen capaciteitsplanning mogelijk voor het volgende jaar. Een capaciteitsplanning die op basis van eigen inzichten en andere geautomatiseerde input wordt voltooid en dient als kader voor het operationele rooster.

Scenarioplanning en strategieontwikkeling – de verdere toekomst

De toekomst het komende jaar voorbij kent zekerheden en onzekerheden. De rol van scenarioplanning is in te spelen op deze zeker- en onzekerheden. Met de software van PlanMotion ontwikkelt u op eenvoudige wijze scenario’s over één of meerdere jaren met behulp van trendanalyses en input op basis van eigen verwachtingen omtrent ontwikkelingen in de zorgvraag en personeelsbeleid. Een scenario wordt omgezet in een scenarioplanning waarbij effecten op beschikbare personele capaciteit op de het beantwoorden van de zorgvraag inzichtelijk worden.

Meerdere scenarioplanningen – strategieontwikkeling

Scenario’s en scenarioplanning is geen voorspelling maar een voorstelling van de toekomst. Een toekomst hoe dit eruit kan zien met haar zekerheden maar ook onzekerheden. Een scenarioplanning op basis waarvan oplossingsstrategieën inzake opleiden, werving en selectie, samenwerking inzet, zorgaanbod en flexibilisering gekozen worden. Oplossingsstrategieën die gericht zijn op het in stand houden van uw eigen visie voor de toekomst.

Doordat een scenarioplanning zekerheden en onzekerheden in zich heeft is het goed meerdere scenarioplanningen te maken. Elke scenarioplanning kent zijn eigen risico’s en kansen. En omdat het met de software van PlanMotion mogelijk is één of meerdere scenarioplanning te maken met daarin het verloop over een keten van meerdere jaren, is het verloop van de risico’s en kansen inzichtelijk.

Monitoren

Scenarioplanning is geen éénmalig gebeuren. Het is goed om verwachte ontwikkelingen periodiek tegen het licht te houden en op basis van eventuele vernieuwde inzichten (al dan niet gevoed door analyses door de software van PlanMotion) scenario’s aan te passen en door te voeren in de scenarioplanning. De software ondersteunt u hierin volledig.

Wilt u meer informatie over de ondersteuning die PlanMotion biedt met haar systematiek en software, zoek dan contact met Willian Wildeboer. Willian Wildeboer is te bereiken via telefoonnummer 06 12425970 of via email: willian.wildeboer@planmotion.nl

In een volgend artikel zullen we het gebruik van trends binnen PlanMotion Simulatie en de overige modules nader gaan bekijken.