In onze nieuwsitem schreven wij over de lancering van de nieuwe module PlanMotion Simulatie. De nieuwe module waarmee wij het domein strategische personeelsplanning betreden.

In dit artikel zoomen wij verder in op de module PlanMotion Simulatie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit artikel over de nieuwe module in relatie tot strategische personeelsplanning gaat. De nieuwe module kent ook zijn waarde in relatie tot het tactische niveau van personeelsplanning zoals die eveneens door de software van PlanMotion wordt ondersteund.

Strategische personeelsplanning gaat over het kijken naar wie en wat je nodig hebt om de (strategische) doelstellingen van de organisatie te behalen. Hierbij gaat het niet om het nu, maar om de eerstkomende 5 jaren. Het gaat om anticiperen. Strategische personeelsplanning is niet een éénmalig iets. Een vergrijzende bevolking, een complexer wordende zorgvraag, veranderende wet- en regelgeving en de arbeidsmarktproblematiek zorgen mede voor een voortdurende veranderende wereld waar zorgorganisaties mee te maken hebben. Het snel in beeld krijgen van de gevolgen voor de organisatie en het anticiperen hierop wordt steeds belangrijker. Het juiste personeel en de juiste samenstelling op het juiste moment zijn randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg en het behalen van de (strategische) doelstellingen van de organisatie. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Anders gezegd: “Wat moet ik nu doen om klaar te zijn voor de toekomst.” (Tekst gaat verder onder de afbeelding.)

Met de modules PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster bedienen we personeelsplanning op tactisch niveau. Personeelsplanning voor het komende en lopende jaar. Met deze modules zorgt u ervoor dat uw beschikbare formatie optimaal kan worden ingezet op de vraag naar zorg, verstoringen op het beantwoorden van de zorgvraag kan minimaliseren en dit op een financieel verantwoorde wijze uit kan voeren.

Met de module PlanMotion Simulatie helpen wij u uw personeelssamenstelling ook gereed te maken voor de verdere toekomst. Qua omvang, kwaliteit en benodigde flexibiliteit.

De huidige situatie, de (strategische) doelstellingen voor de toekomst en uw analyse van de externe en interne ontwikkelingen, mede gevoed vanuit de door de PlanMotion software uitgevoerde trendanalyses, vormen de input voor één of meerdere scenario’s binnen PlanMotion Simulatie. Scenario’s kunnen één of meerdere componenten bevatten. Zo kan een scenario bestaan uit de verwachte ontwikkeling in de zorgvraag, de ontwikkelingen in- en uitstroom van uw formatie en/of de voorspelling op het vlak van inzet niet-cliëntgebonden uren. Zelfs verschillende doelstellingen van de organisatie kunnen hierin meegenomen worden. Een scenario levert u met één druk op de knop onder andere zicht op:

  • Hoe dient mijn personeelssamenstelling over 2 tot 5 jaar eruit te zien om de zorgvraag te voldoen
  • Wat moet ik doen aan opleidingsactiviteiten om mijn personele bestand voor te bereiden en klaar te laten zijn voor te toekomst
  • Wat betekenen de benodigde opleidingsactiviteiten voor eventuele tijdelijke extra inzet om een antwoord te kunnen geven op de verwachte zorgvraag
  • Wat is de mate en omvang van de benodigde flexibiliteit in de toekomst
  • Wat is de financiële impact
  • Waar moet ik op inzetten in het kader van werving en selectie

PlanMotion Simulatie ondersteunt uw benodigde acties richting de verdere toekomst. Wilt u meer weten over de module PlanMotion Simulatie of de andere modules van PlanMotion zoek dan contact met Willian Wildeboer. Willian Wildeboer is te bereiken via telefoonnummer 06 12425970 of via email: willian.wildeboer@planmotion.nl

In een volgend artikel zullen we het gebruik van trends binnen PlanMotion Simulatie en de overige modules nader gaan bekijken.