Vanaf 2015 is het aantal ouderen versneld aan het toenemen. Het aantal 65-plussers zal volgens het CBS groeien tot ruim 4,6 miljoen in 2040.

Tevens neemt de grijze druk de komende jaren sterk toe. Het aantal personen van 65 jaar of ouder als percentage van het aantal personen in de leeftijd van 20 tot en met 64 jaar stijgt naar 51% in 2040 (2012 nog 27%). In 2012 waren er nog vier potentiële werkende op elke oudere, in 2040 zijn dit er nog twee.

Tellen wij hierbij op de veelal in de media gepubliceerde stijgende zorgvraag als onder andere het gevolg van het toenemend aantal 65-plussers, wetende op basis van prognose dat de aanbod kant (het aantal potentiële werkende op elke oudere) zal afnemen, dan kunnen wij niet meer om doelmatigheid heen. Al helemaal niet gezien de toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg.

Vanuit de invalshoek personeelsplanning betekent doelmatigheid niet harder werken maar anders plannen van personele inzet. Voorspelbaarheid en vanuit deze voorspelbaarheid optimaal gebruik van personele capaciteit staan hierbij centraal. Voorgaande met als doel continuïteit van zorg met de cliëntvraag als vertrekpunt, rekening houdend met de huishoudportemonnee.

PlanMotion voorziet in een systematiek ondersteund door software waarmee medewerkers in staat zijn personele inzet een jaar vooruit te plannen zodat kaders ontstaan voor de periodieke roosters. Kaders die continuïteit van zorg bewerkstelligen passend binnen de financiële mogelijkheden. Kaders die concreet aangeven hoe het rooster nu en hoe de roosters de komende periodes eruit moeten zien.