5 september 2016 viel op Skipr.nl te lezen: 'Medewerkers wijkteam weten niet wat zorg kost'. Het artikel vatte een onderzoek samen uitgevoerd door Michiel de Visser in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit. In dit onderzoek werd gekeken naar het functioneren van het wijkteam, de ervaringen van de klant, de betrokkenheid van de wijk, de kwaliteit van de medewerker en de financiën. Op alle vlakken werd een ruime voldoende gescoord behalve op financiën.
Argumenten voor een onvoldoende op financiën waren onder andere:

  • Sommige medewerkers willen niet met geld bezig zijn maar met zorg leveren
  • Medewerkers zijn niet gewend te denken in “hoe kan ik meer mensen helpen voor hetzelfde geld”

Medewerkers in de zorg hebben als primaire taak zorgverlening. Echter maatschappelijke ontwikkeling maken het meer en meer een uitdaging om kwalitatieve zorg te leveren en deze zorg betaalbaar te houden. \ Doelmatigheid was, is en wordt steeds een belangrijker thema. De mate van doelmatigheid is bepalend voor de mate van winst en verlies en de mate van continuïteit van zorgverlening. Continuïteit van zorgverlening is hierin altijd het vertrekpunt. In een eerdere blog ‘Tactische personeelsplanning voor de manager?’ gingen wij in op bedrijfsvoering vanuit de optiek van tactische personeelsplanning die sturend werkt voor de operationele roosters met als vertrekpunt de cliëntvraag, rekening houden met planningsdoelstellingen en financiën. De stelling die in deze blog was:

"Tactische personeelsplanning werkt indien het in haar systematiek en ondersteunende middelen uitgevoerd kan worden dichtbij het primaire proces en uiteindelijk door de zorgprofessional toegepast kan worden."

Tactische personeelsplanning gaat over kwaliteit van zorg, continuïteit van zorg, voorspelbaarheid in cliëntvraag en personeelsinzet, productiviteit en weten of je dit op een financieel verantwoorde wijze kunt gaan uitvoeren. Om dit te bewerkstelligen is het van wezenlijk belang dit op toepasbare wijze aan te bieden. Eén van de uitgangspunten die PlanMotion B.V. hanteert in haar oplossingen om bedrijfsvoering toepasbaar te maken is:

"Teamleiders, planners en zorgprofessionals denken in uren. Hier ligt de relatie met de dagelijkse praktijk"

PlanMotion B.V. maakt capaciteitsplanning toepasbaar. Capaciteitsplanning op tactische niveau, in begrijpbare uren met als fundament zorgverlening en financiën. Bedrijfsvoering resulteert ook dan in een voldoende voor financiën.