Tevreden cliënten, gelukkige medewerkers en gezonde bedrijfsvoering, de dagelijkse speerpunten waar zorgorganisaties voor staan. Een groeiende zorgvraag, stijgende kosten en de arbeidsmarktproblematiek maakt dit een enorme uitdaging.

Trouw kopte op 10 januari jongstleden “De actieplannen voor meer personeel in de zorg voldoen niet”.

Doeke Terpstra, voorzitter van de onafhankelijke commissie “Werken in de Zorg”, trekt sombere conclusies. Ze zegt grote zorgen te hebben. Op de huidige manier gaat het personeelstekort niet opgelost worden. Instroom wordt teniet gedaan door teleurgesteld vertrekkend personeel.

Tot zover de sombere berichten

Laten we eens kijken naar een aantal redenen voor vertrek:

  • Inhoud werk
  • Hoogte van het aantal contracturen
  • Manier van werken en aansturing
  • Salaris en arbeidsomstandigheden
  • Werksfeer en samenwerking

Eén van de actiepunten in het actieplan “Werken in de Zorg” is actielijn 3: Anders werken in de zorg. Actielijn 3 gaat over innovatie en technologie. Focus binnen deze lijn ligt op innovaties binnen de dagelijkse zorg voor cliënten zoals beeldzorg, gebruik van sensoren, valpreventie, online afspraken, het gebruik van apps en meer. Fantastische ontwikkelingen die helpen de werkdruk te verlagen, passen bij de huidige generatie zorgprofessionals, het werk interessanter te maken, aantrekkelijk werkgeverschap bevorderen en meer tijd voor datgene waarvoor de medewerker in de zorg is begonnen.

We vergeten iets. Maar goed nieuws!

Goede capaciteitsplanning vanuit hét vertrekpunt de inhoud van de zorg, helpt je toekomstgericht:

  • Te weten welke vraag erop je af komt
  • Welke deskundigheid je nodig hebt om het juiste antwoord te kunnen geven op de inhoud van die vraag
  • Welke verstoringen er zijn op het leveren van zorg en hoe die geminimaliseerd kunnen worden
  • Waar de juiste deskundigheid binnen de organisatie beschikbaar is en hoe die optimaal te gebruiken om de vraag te beantwoorden

Goede capaciteitsplanning analyseert, voorspelt, adviseert en zorgt voor de juiste randvoorwaarden waarbinnen het werk op een plezierige manier gedaan kan worden.

Goede capaciteitsplanning zorgt voor tevreden cliënten, gelukkige medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Medewerkers doen waarvoor ze zijn gestart in de zorg. Doen dit op een meer voorspelbare manier waardoor werkdruk omlaag gaat. Door vraag en aanbod op elkaar afgestemd te krijgen en verstoringen te minimaliseren worden onnodige uitgaven voorkomen en is het mogelijk medewerkers grotere arbeidscontracten aan te bieden. Het lost de arbeidsmarktproblematiek niet op maar verzacht het wel. Goede capaciteitsplanning draagt bij aan het imago van de werkgever, aan werkgeluk en gaat daarmee uitstroom van medewerkers tegen.

Hoe?

Willian Wildeboer nam aanwezigen tijdens de inspiratiesessie “Meer zorgvraag. Minder mensen. Bent u klaar voor 2022?” mee hoe dit vanuit capaciteitsplanning te doen.

Hoe capaciteitsplanning met hét vertrekpunt de vraag naar zorg concreet te doen wordt in een volgende blog uitgewerkt.