Verhoging kwaliteit van zorg

Verlaging kosten medewerkerinzet

Rust en voorspelbaarheid in planning

PlanMotion Capaciteitsplanning voor de zorg...

De vraag naar zorg is in onze systematiek en software hét vertrekpunt. De vraag naar zorg wordt vertaald naar benodigde personele capaciteit per jaar, per roosterperiode en per dag. Systematiek en software waarmee wij er samen met u voor zorgen dat de afgesproken zorg wordt verleend binnen de financiële mogelijkheden die u heeft en er rust en voorspelbaarheid voor uw medewerkers ontstaat. Op basis van PlanMotion Capaciteitsplanning bewerkstelligt u kaders voor uw periodieke roosters die ervoor zorgen dat continuïteit van zorgverlening binnen de financiële kaders plaats vindt en er optimaal gebruik gemaakt wordt van aanwezige personele capaciteit binnen uw organisatie. Door optimaal gebruik van aanwezige personele capaciteit voorkomt u onnodige verspilling van kapitaal en bent u onder andere in staat inzet van uitzendkrachten te verminderen, onnodig overwerk te voorkomen en verlofstuwmeren terug te dringen.

PlanMotion voor de systematiek en de software: PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster.