Partners

PlanMotion is gespecialiseerd in capaciteitsplanning die kaders opleveren voor het operationele rooster. PlanMotion Capaciteitsplanning is gebaseerd op een systematiek die ondersteund wordt door onze software. Samen met u zorgen wij ervoor dat de afgesproken zorg wordt verleend binnen de financiële mogelijkheden die u heeft en er rust en voorspelbaarheid voor uw medewerkers ontstaat. PlanMotion Capaciteitsplanning ondersteunt het totale proces van begroten tot het roosteren. Ter ondersteuning van dit proces werken wij samen met leveranciers van operationele roostersoftware

De samenwerking tussen PlanMotion en ORTEC komt tot uiting in kennisuitwisseling tussen beide organisaties en de koppeling van contract- en roostergegevens. Aanvullend op de koppeling van deze gegevens is er een integratie tussen de systemen van PlanMotion en ORTEC. Integratie die ervoor zorgt dat tactische- en operationele personeelsplanning geoptimaliseerd worden en zorgorganisaties beter worden ondersteund in hun bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering op basis van het proces van begroten naar capaciteitsplanning en richting het roosteren.
Tussen PlanMotion en Monaco worden ten behoeve van de capaciteitsplanning contract- en roostergegevens uitgewisseld. Deze gegevensuitwisseling maakt het mogelijk de operationele roosters te toetsen aan de kaders van PlanMotion Jaarplanning alvorens het operationele rooster wordt gepubliceerd. Realisatie van de roosters worden op basis van de koppeling verwerkt in PlanMotion Jaarplanning.
PlanMotion en Nedap wisselen cliënt-, contract- en roostergegevens uit. Roosters binnen Nedap worden getoetst aan de kaders van PlanMotion Jaarplanning, realisatie van het rooster wordt verwerkt binnen PlanMotion Jaarplanning. Cliëntgegevens worden gebruikt om te komen tot de benodigde capaciteitsbehoefte op basis van kwaliteit van zorg.