Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer

03 Dec 2013

29 november 2013 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beschrijft het ontslagrecht, de rechtspositie van flexwerkers en de WW die meer gericht wordt om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Op het vlak van flexibele arbeid mag de werkgever momenteel binnen een periode van drie jaar maximaal drie opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd sluiten. Bij het vierde contract of na drie jaar ontstaat vervolgens een contract voor onbepaalde tijd. Laatstgenoemde wordt voorkomen door na de periode van drie jaar een onderbreking van minimaal 3 maanden te laten plaats vinden. In het wetsvoorstel wordt dit teruggebracht naar een periode van twee jaar waarbinnen nog steeds maximaal drie arbeidscontracten gesloten mogen worden. Daarnaast wordt de onderbrekingsperiode gewijzigd in meer dan zes maanden.

Een andere opvallend aspect in dit verband is het aan banden leggen van 0-uren contracten. Binnen de zorg wordt dit in dit wetsvoorstel helemaal verboden. De noodzaak om meer zicht op de vraag naar flexibele arbeid en betere sturingsmogelijkheden om flexibel arbeidskrachten op basis van een dienstverband meer dan 0 uren doelmatig in te zetten groeit hiermee.

De volledige inhoud van dit wetsvoorstel is te vinden op de website van de Rijksoverheid.


<< Terug naar het overzicht actueel