Uitnodiging Zorg & ICT 2015 - De cirkel rond

16 Dec 2014

Op 18, 19 en 20 maart 2015 delen wij graag onze kennis over capaciteitsplanning binnen de gezondheidszorg en laten wij onze oplossingen zien. Oplossingen gebouwd op basis van een toepasbare systematiek.

Wij verwelkomen u van harte op onze stand B046 in hal 10.

Aanmelden voor gratis toegang
banner

Het effect voor u
Samen met u voorkomen wij verspilling van kapitaal. Wij dringen verlofstuwmeren terug, verminderen sterk de inzet van uitzendkrachten en voorkomen onnodig overwerk. Wij dragen sterk bij aan flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie. Samen met u zorgen wij ervoor dat de afgesproken zorg verleend wordt binnen de financiële mogelijkheden die u heeft en er rust en voorspelbaarheid voor uw medewerkers ontstaat. PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster stellen uw cliënt centraal rekening houdend met uw financiële kaders en beleidsspeerpunten.

PlanMotion Zorgplanning
Wilt u weten of u voldoende gekwalificeerde medewerkers heeft om zorg te leveren op basis van uw productieafspraken en de kwaliteitseisen die u stelt aan zorgverlening?

PlanMotion Zorgplanning geeft u volledig inzicht tot op functie- en afdelingsniveau of u voldoende capaciteit heeft om uw zorg te leveren. PlanMotion Zorgplanning laat zien waar zich binnen uw organisatie over- of onderbezetting bevindt en of u op basis van uw contractenmix voldoende flexcapaciteit en/of min-max contracten beschikbaar heeft. Complementerend maakt PlanMotion Zorgplanning duidelijk of uw inkomsten op basis van uw productieafspraken afdoende zijn om financieel gezond te blijven. Met PlanMotion Zorgplanning stuurt u bij de start van uw Planning & Control cyclus. U draait aan de knoppen en bepaalt welke kwaliteitseisen, beleidsspeerpunten en financiële kaders richtinggevend zijn.

PlanMotion Jaarplanning
Met PlanMotion Jaarplanning worden uw beleidsspeerpunten omgezet in concrete doelstellingen. Doelstellingen worden richtinggevend voor uw jaarplanning, dat als kader voor uw periodieke rooster dient. Met PlanMotion Jaarplanning bent u in staat doelmatige medewerkerinzet te bewerkstelligen binnen uw financiële kaders en is levering van zorg een constante factor op basis van de door u gestelde kwaliteitseisen. Uw medewerkers hebben met PlanMotion Jaarplanning een oplossing waarmee inzet doelmatig verdeeld wordt over periodes binnen een jaar. Een verdeling met het effect dat er kaders ontstaan voor roosters die ervoor zorgdragen dat de afgesproken zorg in uren geleverd kan worden, er rust en voorspelbaarheid is voor medewerkers en dat alles plaats vindt binnen de financiële kaders die daarvoor gelden.

PlanMotion Vraagrooster
We maken de cirkel rond. Met PlanMotion Vraagrooster creëren wij voor u het vraagrooster. Een rooster met als vertrekpunt uw cliënt. Kwaliteit van zorg, welzijn en veiligheid van uw cliënt passend binnen de kaders van PlanMotion Zorg- en Jaarplanning, uitmondend in een vraagrooster die automatisch voor u gegenereerd wordt. Een vraagrooster die uw bezettingseis per dagdeel en kwaliteitsniveau weergeeft. Een vraagrooster dat uw cliënt centraal stelt en de toets van uw financiële kaders en beleidsspeerpunten kan doorstaan. PlanMotion Vraagrooster: onze ontwikkeling die we in 2015 inzetten.

Onze software kent als vertrekpunt uw cliënt, ondersteunt samenwerking, vergemakkelijkt het maken van een planning en draagt bij aan doelmatige inzet van capaciteit met behoud van balans tussen cliënt-, medewerker- en organisatiebelang. Software met als middelpunt een medewerkerportal waar alerts, communicatie, dashboards en planningen bijeenkomen.

PlanMotion voor de systematiek en de software: PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster.<< Terug naar het overzicht actueel