PlanMotion voegt nieuwe module toe

27 Jun 2014

Bent u met PlanMotion Jaarplanning al in staat uw capaciteit optimaal te benutten waardoor er rust en voorspelbaarheid voor uw medewerkers ontstaat, constante levering van zorg gerealiseerd wordt en inkomsten en uitgaven in evenwicht worden gebracht? Met de nieuwe module PlanMotion Zorgplanning bent u voordat er ook maar één jaarplanning gemaakt wordt in staat vast stellen of u voldoende capaciteit heeft om uw planning te kunnen maken. Dit klinkt als een rekenmachine, maar PlanMotion Zorgplanning is veel meer dan dat. PlanMotion Zorgplanning integreert kwaliteitsnormen van zorg, beleidsspeerpunten vertaalt naar planningsdoelstellingen en kosten om dit af te zetten tegen uw inkomsten op basis van uw productieafspraken en organisatie van eigen zorgarrangementen. PlanMotion Zorgplanning maakt voor u de analyse en vertelt tot op team- en functieniveau of voldoende capaciteit aanwezig is om te voldoen aan uw kwaliteitsnormen, uw capaciteit gedekt wordt door uw inkomstenstroom en voldaan kan worden aan uw planningsdoelstellingen. Bent u op basis van voorgaande in balans dan wijst u capaciteit en te leveren zorg toe aan uw teams en is een stevig fundament gelegd om de jaarplanning met PlanMotion Jaarplanning te maken. Bent u nog niet in balans dan kunt u met PlanMotion Zorgplanning het stuur in handen nemen en vanuit verschillende invalshoeken aan de knoppen draaien gericht op het bereiken van balans. Direct inzicht in waar binnen uw organisatie u wat dient te doen om binnen de jaarplanning constante levering van zorg te bewerkstelligen, te voldoen aan uw kwaliteitsnormen en dit vanuit rust en voorspelbaarheid op een financieel verantwoorde wijze te bewerkstelligen.

PlanMotion Zorgplanning biedt u tevens de mogelijkheid om strategische overwegingen te toetsen op consequenties voor kwaliteit, capaciteit en financiën.

Samen met PlanMotion definieert u de definitie voor een optimale planning.


<< Terug naar het overzicht actueel