PlanMotion officieel van start!

14 Jan 2014

Waar brengt PlanMotion zorgorganisaties naar toe

Geen verlofstuwmeren, sterke vermindering van inzet van uitzendkrachten, geen onnodige uitbetalingen extra werk. Wel: constante levering van zorg, wendbaarheid en flexibiliteit, rust en voorspelbaarheid voor medewerkers en grip op inkomsten en uitgaven.

Beweegreden

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat het betaalbaar houden van zorg en het leveren van kwaliteit voor zorgorganisaties een steeds sterker wordende uitdaging is. In de praktijk van alle dag is een duidelijke behoefte aan een begrijpbare en toepasbare systematiek, ondersteund door software, die sturing geeft aan periodieke medewerkerinzet met behoud van balans tussen cliënt-, medewerker- en financieel belang. PlanMotion B.V. helpt zorgorganisaties hierin zodat sturing vanuit die balans resulteert in het optimaal aanwenden van financiële middelen voor waar het om draait: zorgverlening.

PlanMotion Jaarplanning: de oplossing

PlanMotion levert met haar oplossing PlanMotion Jaarplanning een systematiek ondersteund door software. PlanMotion hanteert een meerledig vertrekpunt: inzet van capaciteit wordt getoetst aan vooraf gedefinieerde doelstellingen waarbij balans behouden blijft tussen levering van zorg, medewerkertevredenheid en financiële kaders. Toepasbaarheid en herkenbaarheid is bereikt door de oplossing vanuit de denk en doe wereld van medewerkers aan te bieden. Inzet van uren is hetgeen waar het voor medewerkers om draait, financiële resultaten zijn het gevolg. PlanMotion Jaarplanning is een oplossing waarmee medewerkers op basis van deze herkenbare uren planningsmogelijkheden hebben die ervoor zorgen dat inzet, verdeeld over periodes binnen een jaar, resulteert in een doelmatige verdeling over datzelfde jaar. Doelstellingen, een concrete vertaling van beleidsspeerpunten, zijn richtinggevend voor de jaarplanning die als kader voor het periodieke rooster dient. Tevens ondergaat realisatie van medewerkerinzet een voortdurende toetsing aan de jaarplanning zodat vroegtijdige signalering en eventuele bijsturing mogelijk is. Optimale benutting van aanwezige capaciteit binnen de organisatie als resultaat van planning op een herkenbare en toepasbare wijze, zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering waarin de cliënt, medewerker en financiële huishouding nadrukkelijk vertegenwoordigd zijn.

Over PlanMotion B.V.

PlanMotion is opgericht door Willian Wildeboer, Tjeerd Wielinga en Edwin Does. Achtergrond in de zorg, expertise op het vlak van softwareontwikkeling en kennis en ervaring in planningsvraagstukken vormen de fundamenten van PlanMotion B.V.. Vanaf januari 2014 lanceert PlanMotion B.V. haar oplossing PlanMotion Jaarplanning.

PlanMotion B.V. is gevestigd op het volgende adres:
Databankweg 26
3821 AL Amersfoort
Postbus 1466
3800 BL Amersfoort
033 4546676
info@planmotion.nl
www.planmotion.nl<< Terug naar het overzicht actueel